Nieuws

Componence Asset List

22 september 2016

250x198+man+dementie.png
Parnassia Groep optimaliseert de zorg voor de ouderen waarbij samenwerking met u als huisarts een speerpunt is. Om dit te bewerkstelligen is Parnassia Groep in de regio Rijnmond in gesprek geweest met IZER.
Hieruit bleek dat er bij u onduidelijkheid bestaat in welke gevallen/problematiek welke specialist binnen onze groep te raadplegen.

Ook werd het kunnen consulteren van een psychiater als moeizaam ervaren. Deze en andere zaken zullen komende periode onze aandacht hebben en in overleg met u als huisarts verbeterd worden. Aanmelden of consultatie kan via ons Verwijzerspunt. Voor overleg kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze psychiaters van Bavo Europoort:

Rotterdam Noord :       088-3587050 (psychiaters: F. Kroon en J. van Leeuwen)
Rotterdam Zuid:           088-3587140 (psychiaters: W. Soebhag en E. van Gameren)

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neemt u dan contact op met Isis Groeneweg-Koolhoven, ouderenpsychiatrie en leider Kennisdomein Ouderen, email: I.Groeneweg@parnassiagroep.nl