Nieuws

Componence Asset List

29 januari 2015

250x198+fivoor.png

Fivoor is de nieuwe naam voor het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden. Dat maken de drie organisaties vandaag bekend.

Aaneengesloten keten

Fivoor levert via Palier, Aventurijn en FPC de Kijvelanden een regionaal aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg, met een directe toegang tot hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma's. Zij werkt aan een krachtige keten van behandeling, binnen de eigen organisatie en met samenwerkingspartners in zorg en veiligheid.

Fivoor heeft voor haar patiƫnten een aaneengesloten zorgketen in huis. Van ggz-reclassering en materieel juridische dienstverlening tot hoogwaardige ambulante, poliklinische en klinische behandeling. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, mensen met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden.

Perspectief bieden

Fivoor behandelt mensen die niet mee kunnen komen in de maatschappij of voor overlast zorgen vanwege complexe psychiatrische problemen of een stoornis in hun ontwikkeling. Psychiatrische behandeling levert hen veel op: hun welbevinden neemt toe en zij krijgen weer perspectief op een veilig en betekenisvol bestaan. De behandeling en begeleiding zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Bij iedere hulpvraag onderzoekt Fivoor eerst of die vraag met de inzet van ambulante behandeling (dus zonder opname) beantwoord kan worden. Ambulant werken is voor Fivoor het uitgangspunt.

Door intensieve samenwerking met de reguliere ggz en met partners als de penitentiaire inrichtingen, Openbaar Ministerie en politie wil Fivoor het maatschappelijk risico reduceren en de kans op recidive terugdringen.

Lees meer over Fivoor op www.fivoor.nl.