20 juni 2017

Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor kwetsbare ouderen leidt dit regelmatig tot problemen, ze redden het vaak niet alleen en vertonen probleemgedrag. Thuiszorgmedewerkers, casemanagers, praktijkondersteuners huisartsen, mantelzorgers, etc. lopen hier dagelijks tegen aan. Zij kunnen soms moeilijk inschatten wat het probleemgedrag veroorzaakt en hoe daarnaar te handelen. Reden voor Parnassia Groep om gratis studiemiddagen te organiseren.

Onhoudbare situatie

Thuiszorgmedewerkers treffen regelmatig ouderen aan die vergeetachtig zijn, angsten of depressies hebben, slecht eten, weinig bewegen, niet naar buiten gaan of niet in zorg willen. Daarnaast hebben de ouderen vaak weinig tot geen inzicht in hun ziekte, waardoor zij niet meer zien welke zorg en ondersteuning zij thuis nodig hebben. Omdat het soms moeilijk in te schatten is wat het probleemgedrag veroorzaakt en hoe te handelen, komen er dan ook vragen bij Parnassia Groep binnen. Met name met de vraag of iemand met een juridische maatregel (IBS/RM) kan worden opgenomen omdat de situatie onhoudbaar is geworden of dat de oudere een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving vormt.

Specialisten aan het woord

Tijdens deze praktische studiemiddag wordt door een team van het stedelijk geriatrie team van Parnassia (klinisch geriater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv), verpleegkundige en een bedrijfsjurist) uitgelegd wat gedragsproblemen zijn  en waardoor deze kunnen ontstaan. Vragen die tijdens de studiemiddag worden beantwoord:

  • Wat is de rol van 2e lijns Specialistische GGZ bij thuiswonende patiĆ«nten met probleemgedrag?
  • Wanneer kan men het geriatrie team inschakelen?
  • Wanneer verwijs je door naar een algemeen ziekenhuis?

Eerdere georganiseerde bijeenkomsten genoten grote belangstelling. Deelnemers gaven toen aan beter inzicht in de problematiek te hebben gekregen, voelen zich steviger in hun schoenen staan en hebben het gevoel adequater te kunnen handelen. Ook weten ze beter wat ze aan de ggz hebben en hoe ze meer kunnen samenwerken.

Waar en wanneer?

Datum: 27 juni 2017
Tijd: 14.15 tot 17.00 uur
Locatie: Lijnbaan 4 Den Haag, 1A.29, Cameliazaal

De studiemiddag is gratis, informatie en aanmelden via neurocognitievestoornissen@parnassiagroep.nl.