10 april 2017

Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Uit onderzoek blijkt dat de hersenen van mensen met dyslexie bepaalde kenmerken hebben die niet bij anderen worden gevonden. Deze verschillen maken het moeilijker om koppelingen te leren tussen klanken en letters en het zijn juist deze koppelingen die de basis vormen van het lezen en spellen. Maaike Zeguers en Sebastián Aravena, beiden van IWAL instituut voor leerproblemen, onderdeel van Parnassia Groep, promoveren op onderzoeken naar vloeiend lezen bij mensen met dyslexie. Tevens is er een symposium.

De machanismen achter vloeiend leren lezen

Maaike Zeguers kijkt in haar onderzoek naar de ontwikkeling van leesvloeiendheid, zowel bij gemiddelde lezers als bij kinderen met dyslexie. Beginnende lezers bereiken al snel een hoge nauwkeurigheid terwijl leesvloeiendheid veel trager ontwikkelt. Bovendien vormen leesvloeiendheidsproblemen het meest hardnekkige symptoom van dyslexie. De studies in dit proefschrift hebben als doel om het begrip te vergroten van deze fase waarin leesvloeiendheid ontwikkelt, zowel bij gemiddelde lezers en kinderen met dyslexie. In het bijzonder richt Maaike Zeguers in haar promotie zich op de cognitieve en affectieve mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle en stagnerende ontwikkeling van leesvloeiendheid.

Promotie Maaike Zeguers
Dinsdag 11 april 2017 om 12.00 uur
Universiteit van Amsterdam, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229 – 231, 1012 EZ Amsterdam
Download de samenvatting (PDF)

Een passender kijk op leesvloeiendheid en dyslexie

Ter gelegenheid van de promoties van Maaike Zeguers en Sebastián Aravena is er op 12 april 2017 een symposium. Gerenommeerde (inter)nationale sprekers presenteren de nieuwste wetenschappelijke inzichten én praktische ontwikkelingen op het vlak van lezen en spelling, van cognitieve en hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen en van dyslexie. Dit symposium biedt een overzicht van recente wetenschappelijke kennis op het vlak van normale en verstoorde leesontwikkeling en van de koppeling tussen deze kennis en praktisch handelen.

Koppeling klank en letter bij dyslexie

Zelfs met de meest succesvolle behandeltechnieken lukt het slechts in beperkte mate om mensen met dyslexie vloeiend te laten lezen. Sebastián Aravena probeert deze impasse te doorbreken met drie empirische studies. De oe, ui en eu: lettercombinaties die voor de meeste mensen direct gelezen worden als één klank, ook wel klank-tekenkoppelingen genoemd. Toch is het niet vanzelfsprekend voor mensen met dyslexie om deze combinaties als één klank te lezen. Uit het onderzoek van Sebastián Aravena blijkt o.a. dat het maken van deze klank-tekenkoppelingen een cruciale stap in onze leesontwikkeling blijkt te zijn.
Meer informatie over het onderzoek

Promotie Sebastián Aravena
Donderdag 13 april 2017 om 10.00 uur Universiteit van Amsterdam, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 229 – 231, 1012 EZ Amsterdam
Download de samenvatting (PDF)