Nieuws

Componence Asset List

08 juli 2024

ursula+200.png

Ursula Klumpers is per 1 juli 2024 aangesteld als decaan van Parnassia Groep. Als decaan is zij inhoudelijk verantwoordelijk voor de Parnassia Groep Academie, de opleidings-, onderzoeks- en kennisorganisatie van Parnassia Groep.  

 

Ervaren psychiater 

Klumpers (1967) is een ervaren psychiater, met veel academische onderwijs- en onderzoekservaring. Zij was onder andere betrokken bij het landelijk opleidingsplan ‘De Psychiater’, dat de basis vormt voor de opleiding psychiatrie, en FMS adviesrapport Opleidingenstructuur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Zij werkte eerder bij GGZ inGeest in Amsterdam en AmsterdamUMC. Naast haar taken voor de academie behoudt ze een deelaanstelling voor onderwijs en onderzoek bij Amsterdam UMC. 

Opleiden is kerntaak in de zorg 

In de visie van Klumpers is opleiden een levenslang traject. “Het is een kerntaak in de zorg; het is essentieel dat we continu leren op de werkplek en onze kennis delen in netwerken.” Een verkokerde blik op het primaire proces kan schadelijk zijn, vindt ze. “Het is belangrijk dat we uitzoomen en oog houden voor onze grotere maatschappelijke opdracht. Verder vind ik aandacht voor een gezonde werk-privé balans noodzakelijk, voor elke generatie. Gezien het oplopende tekort aan middelen en mensen, heeft de zorg hierin een ontwikkelopdracht. Innovatie op basis van een kennisagenda en praktijkgebonden onderzoek draagt bij aan betere zorg, en helpt idealiter om zorgvragen beter te beantwoorden. Ik draag graag bij aan de strategische visie op de organisatie van onderwijs en onderzoek vanuit de inhoud, met oog voor de benodigde managementstructuur.”