Nieuws

Componence Asset List

30 december 2019

regulier-student+leest+folder.png

Vanaf 1 januari 2020 zijn wij gebonden aan de Wet verplichte ggz (Wvggz). Dit is de opvolger van de Wet Bopz. Voor cliënten die voor 1 januari in behandeling zijn met een IBS/RM (Wet Bopz) geldt een overgangsregeling.

Verplichte zorg

Verplichte zorg is zorg waartegen iemand met een psychische stoornis zich verzet en waarvoor het noodzakelijk is om (dreigend) ernstig nadeel af te wenden dat door die stoornis wordt veroorzaakt.

Wat houdt de Wvggz kort in

De wet maakt het mogelijk verplichte zorg niet alleen bij een opname, maar ook poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Dit laatste maakt het makkelijker voor een cliënt contact te blijven houden met familie en vrienden en te blijven deelnemen aan de samenleving.

Voordat de verplichte zorg verleend wordt, moet altijd gekeken worden naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Verplichte zorg is dus een uiterst redmiddel.

Wat verandert voor cliënten

Cliënten krijgen invloed tijdens de hele periode van verplichte zorg door een eigen plan van aanpak. Daarbij hebben zij het recht aan te geven welke zorg en behandeling hun voorkeur hebben. Zij kunnen zich laten bijstaan door de patiëntvertrouwenspersoon (PVP), een advocaat en familie/naasten. Samen met een cliënt stelt de behandelaar (zorgverantwoordelijke) een zorgplan op. Behandelaren moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren.

Wat verandert voor familie/naasten

Familieleden en naasten worden door de Wvggz meer betrokken bij de beslissing voor verplichte zorg en bij het maken van het zorgplan. Ook kunnen zij bij de gemeente melden, dat zij zich zorgen maken over hun familielid en dat zij vinden dat verplichte zorg nodig is.

Crisismaatregel en zorgmachtiging

Binnen de nieuwe wet bestaan twee procedures voor verplichte zorg: de crisismaatregel en de zorgmachtiging. Een zorgmachtiging wordt afgegeven door de rechter. De crisismaatregel wordt afgegeven door de Burgemeester.

Folders

Meer informatie vind je in onderstaande folders: