Hoogleraren bij Parnassia Groep

-

200x200+Kees+Korrelboom.png

Bijzonder hoogleraar Translationele en transdiagnostische psychologische interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg, Tilburg University, Departement voor Medische en Klinische Psychologie

Kees Korrelboom werkt als behandelaar, opleider en onderzoeker bij PsyQ.  De laatste jaren is hij daar als klinisch psycholoog en senior onderzoeker verbonden aan de TOPGGz-afdeling Angststoornissen in Den Haag. In het kader van die TOPGGz-certificering is Korrelboom een van de zogeheten boegbeelden van de afdeling.

Korrelbooms werkzaamheden hebben zich altijd rondom de patiëntenzorg afgespeeld. Als auteur, onderzoeker en opleider was en is hij nog steeds een centrale figuur in de ontwikkeling en disseminatie van een aantal innovaties binnen de GGZ. Het bekendst zijn waarschijnlijk het Handboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie dat hij samen met Erik ten Broeke schreef en zijn publicaties over de Competitive Memory Trainingen (COMET), een serie onderling verwante, transdiagnostische interventies voor diverse soorten problematiek. De bekendste daarvan is de ‘module zelfbeeld’, een interventie die inmiddels in diverse onderzoeken effectief is gebleken in het versterken van de zelfwaardering en het reduceren van depressiviteit bij patiënten met verschillende emotionele stoornissen. COMET wordt landelijk breed en in toenemende mate ook internationaal toegepast bij diverse patiëntenpopulaties.

Als bijzonder hoogleraar namens Parnassia Groep is Korrelboom vooral geïnteresseerd in de raakvlakken van psychologische wetenschap en de klinische praktijk. Vanuit zijn klinische ervaring met vooral angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, heeft zijn wetenschappelijk onderzoek vooral betrekking op transdiagnostische factoren. Binnen dat onderzoek zijn zelfwaardering, intrusies en doelgestuurd werken de voornaamste thema’s.