Vacatures

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die deel uitmaken van Parnassia Groep.

Componence Asset List

Hoofd Verblijf
Antes zoekt voor haar Kliniek Rotterdam Alexander een koel hoofd met een warm hart die, samen metde andere hoofden en het MT, stuurt op werkprocessen en teamontwikkeling zodanig dat behandelenleefklimaat naadloos op elkaar aansluiten.
Dit ga je doen
“Het is een super leuk team met een ontzettend interessante doelgroep. Never a dull moment.”:
Charlotte van Wel (Hoofd Kliniek)

Als hoofd ben je eindverantwoordelijk voor het werkklimaat en de resultaten van het klinisch- en
behandelteam zowel financieel (zorgprestatiemodel), kwalitatief als personeel.
De functie is ruim een jaar geleden in het leven geroepen ter ondersteuning van de teams dicht bij de
werkvloer. Daarbij zijn de klinische en de behandelende teams onder de hoofden komen te vallen.
Door de impact van COVID en langdurige uitval van één van de hoofden, is de functie van hoofd
binnen de Kliniek nog niet tot zijn recht gekomen zoals oorspronkelijk was bedoeld. Twee hoofden
hebben een basis gelegd en zien er naar uit je mee te nemen in plannen en verdere teamontwikkeling.
Ze hebben beide ruim ervaring in behandeling en begeleiding van de doelgroep. En nu ruim een jaar
ervaring in het aansturen van de verschillende teams. Het MT ziet uit naar een nieuw hoofd die bereid
is zich langdurig te committeren en die samen met hen de functie verder vorm en inhoud geeft.
De opgave voor het hoofd is helder: Zorg voor samenwerking binnen de klinische en behandelteams
waardoor er een veilige, effectieve werksfeer ontstaat, patiënten kwalitatief goede beoordeling,
begeleiding en behandeling ontvangen en de bedrijfsvoering op orde komt en blijft. Het hoofd levert
ook een bijdrage aan de kliniek brede en divisie brede samenwerking naast externe partners.
 
Dit ben jij
Antes Kliniek Rotterdam Alexander is op zoek naar een ervaren (verander-)manager die kritisch kijkt
naar werkprocessen en teamontwikkeling zodanig dat leefklimaat, dagstructuur en behandeling
naadloos op elkaar gaan aansluiten. Daarnaast lever je een bijdrage aan het team van hoofden zodat
de functie van hoofd en samenwerking verder vorm en inhoud krijgt.
Wat is jouw “Waarom?” als hoofd?
Een belangrijk onderdeel van de zorgvisie van Antes is dat ze zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten
bij de hulpvraag van hun patiënten, om zo de best mogelijke interventie in te zetten. De specialistische
behandelingen richten zich o.a. op klachtgerichte interventies, waarbij de contextuele en de sociaal
maatschappelijke factoren belangrijke aandachtspunten zijn. Hierdoor lukt het Antes om sneller een
behandeling vorm te geven die past bij de specifieke hulpvraag van de patiënt.
De “Waarom?” is mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar
de Antes-collega’s zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Antes wil de kwaliteit van mensen.
Je hebt affiniteit en/of ervaring met de hectiek van acute psychiatrie en/of verslavingszorg en de
ontwikkelingen daarbinnen.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau met een relevante hbo-opleiding (of nog volgend) op het
gebied van (verander)management en/of bedrijfsvoering.
Je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring in operationele aansturing van hoogopgeleide
professionals. Daarin weet je binnen de gestelde kaders (budget, uren, deadlines) te sturen en
verlopen de werkprocessen soepel met en voor alle betrokkenen.
Je bent een sociaal vaardige persoonlijkheid die vanuit nieuwsgierigheid, optimisme en natuurlijk
overwicht verbinding brengt. Je stuurt vanuit en op vertrouwen waardoor een veilig leer- en
werkklimaat ontstaat.
Je bent duidelijk in wat er van medewerkers wordt verwacht en weet medewerkers daartoe te
bewegen. Grenzen stellen en voor draagkracht zorgen is voor jou geen tegenstelling.
Om verschil te kunnen maken in de cultuur van Kliniek Rotterdam Alexander zijn toegankelijk en
betrouwbaar zijn, het bevorderen van een aanspreekcultuur en doorpakken jouw tweede natuur.
Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week waarbij afwijkende inzet bespreekbaar is. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt maximaal € 3.832 (FWG 55 CAO-GGZ) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur, inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist, net als het natrekken van referenties. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Werken bij Parnassia Groep
Antes is een GGZ-specialist in verslaving en gericht op het herstel van volwassenen en ouderen met
(ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes wil ernstige gevolgen daarvan tot een minimum
beperken, waardoor de patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale
relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving. In bijgaand filmpje geven een
aantal collega’s je een indruk van het werk en de sfeer: Werken op Kliniek Rotterdam Alexander Antes
Als onderdeel van Parnassiagroep, streeft Antes naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor
iedereen en maakt de organisatie geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale
achtergrond, geaardheid of etniciteit. Antes vindt het belangrijk om van en mét elkaar te leren en dat
iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. Wanneer je bij Antes werkt, krijg je een
opleidingsbudget en wordt er door je leidinggevende samen met jou gekeken welke ondersteuning
nodig is om jouw ontwikkeldoelen te halen. Omdat Antes een grote instelling is en onderdeel van de
Parnassia Groep, zijn er veel loopbaanmogelijkheden.
Antes werkt vanuit 5 divisies, namelijk Volwassen Ambulant, Volwassenen Klinisch Noord, Volwassen
Klinisch Zuid, Forensisch en de divisie Ouderen, NAH en Ziekenhuispsychiatrie. De divisie Volwassenen
Klinisch Noord wordt aangestuurd door een duaal directieteam van bedrijfsvoering en zorg. Onderdeel
van deze divisie is onder andere de Kliniek Rotterdam Alexander.
Kliniek Rotterdam Alexander geeft vorm aan een keten van zorg. Er zijn 212 bedden waar mensen die
in crisis verkeren ten gevolge van ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen, kunnen worden
gestabiliseerd en geholpen om hun autonomie te vergroten. Veelal worden zij opgenomen middels
een Crisismaatregel (CM), Zorgmachtiging (ZM) of vrijwillig. Na de eerste opvang op de gesloten
afdeling en de beoordelingslocatie, komt de patiënt voor vervolgbehandeling en ondersteuning bij de
dagelijkse structuur elders in de Kliniek of (terug) in ambulante zorg.

Het hoofd ontvangt leiding van de manager bedrijfsvoering en de manager zorg en geeft leiding aan
de medewerkers van klinische en behandelteams van die afdeling. De 30 FTE aan
MBO+/HBO+/Academisch opgeleide medewerkers hebben een achtergrond als behandelaar of als
begeleider en zijn opgeleid als verslavings- of (basis-)arts, psychiater, psycholoog, verpleegkundig
specialist GGZ en/of agoog. Er is een intensieve samenwerking met de andere hoofden en de regie
behandelaren. Samen vormen zij het MT van de Kliniek Rotterdam Alexander welke onderdeel is van
het MT van de divisie Volwassenen Klinisch Noord.
Interesse?
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools is hier
voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle
sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV
voor 31 januari a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR:
https://www.voor.nl/vacatures/769/hoofd-kliniek-rotterdam-alexander. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis
via beeldbellen (Skype, Zoom of WhatsApp).
Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding
dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.De organisatie draagt de kosten van de
aanvraag

pdf

Solliciteer direct