Vacatures

Waar ligt jouw uitdaging?

Waar ligt jouw uitdaging?

Ruimte voor eigen ontwikkeling, werken in een gezellig specialistisch team en dichtbij huis. Iets voor jou? Bekijk de vacatures van organisaties die deel uitmaken van Parnassia Groep.

Componence Asset List

Directeur Zorgvraag & Partnerschap
Dit ga je doen
YESS Boer & Croon zoekt voor Parnassia Groep een ervaren, resultaatgerichte directeur Zorgvraag & Partnerschap.

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is een leidend principe binnen Parnassia Groep. De focus ligt op het bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Om dit te kunnen waarborgen in de toekomst, zal Parnassia Groep zich de komende jaren gaan richten op vernieuwingen die de inspiratie vergroten en de zorg verbeteren. Om dit doel te realiseren is Parnassia Groep voornemens om een nieuwe directeur Zorgvraag & Partnerschap aan te trekken. 

Over de functie:
 • De directeur Zorgvraag & Partnerschap (Z&P) rapporteert aan de bestuurder Professionele Diensten en is verantwoordelijk voor contractering tot verantwoording binnen Parnassia Groep. De directeur Z&P werkt inhoudelijk nauw en intensief samen met de Raad van Bestuur van Parnassia Groep. Binnen het cluster Zorgvraag en Partnerschap zijn 80 FTE werkzaam
 • De directeur Z&P zorgt ervoor dat Parnassia Groep passende en innovatieve afspraken maakt met de verschillende financiers. De directeur Z&P levert een strategisch zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie om de juiste antwoorden te vinden op onderwerpen als digitalisering, wachtlijstproblematiek, inrichting van het zorglandschap en zorgstandaarden versus levering van zorg
 • De komende jaren wordt er een adjunct directeur Financiers aangesteld (voor een periode van 2-3 jaar) voor o.a. de functionele, inhoudelijke aansturing van de financieringsketens ZVW en gemeenten. De taakverdeling is erop gericht dat de directeur Z&P zich vooral richt op de externe stakeholders zoals zorgverzekeraars, gemeenten en overige externe partners en de adjunct directeur de interne optimalisatie van processen voor zijn rekening neemt
Dit ben jij
Achtergrond en ervaring:
 • Afgeronde academische opleiding, aangevuld met een managementopleiding op post hbo-niveau
 • Bewezen succesvolle ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie op het gebied van zorg in- of verkoop, verkregen in een complexe zorgorganisatie of zorgfinancier
 • Kennis van de zorgproducten die geleverd worden
 • Brede kennis van (ontwikkelingen in) de GGZ en kennis van marktontwikkelingen, landelijk beleid en financieringsstromen in de GGZ
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
 • Kennis van vakinhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ ten behoeve van het vertalen naar beleidskeuzes en kaders
Persoonlijkheid:
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
 • Helicopterview en numeriek sterk
 • Analytisch en conceptueel
 • Behendig in creëren van win-win situaties en koppelen van belangen
 • Ondernemend en creatief
 • Vindingrijk
Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is conform cao GGZ.
 
Werken bij Parnassia Groep
Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden.
 
Interesse?
Stuur een korte motivatie en een CV naar Renske Velthoven (research consultant) via r.velthoven@yessboercroon.nl.

NB Sollicitatieknop niet gebruiken.
pdf

Solliciteer direct