Vacature

Componence Asset List

Vrijwilliger huiskamer
Functieomschrijving

Een van onderstaande taken of een combinatie hiervan:

 • Koffie drinken met de bewoners in de gezamenlijke huiskamer
 • Een praatje maken en een prettige sfeer creëren
 • Wellicht na het opbouwen van een band wandelen met een of meerdere bewoners
 • Gezamenlijk met de bewoners iets bakken in de keuken van de gezamenlijke huiskamer
 • Spelletjes als dammen, mens erger je niet, kaarten etc.
Functie-eisen
 • Affiniteit met de doelgroep
 • Ervaring met mensen met gedragsproblematiek
 • Kunnen luisteren
 • Invoelend vermogen
 • Assertiviteit / grenzen kunnen en durven aangeven
 • Communicatief
 • Initiatief durven nemen, i.o. met verplegend/verzorgend personeel
Arbeidsvoorwaarden

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst en reiskostenvergoeding. Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op de dagelijkse patiëntenzorg en daarom vinden wij het belangrijk om scholing en training te bieden aan onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn tijdens hun vrijwilligerswerk verzekerd tegen ongevallen en voor WA.
Vrijwilligers hebben recht op de jaarlijkse attenties, denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstpakket.
Tevens organiseren wij jaarlijks een leuke dag voor alle vrijwilligers.
Een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht.

Bedrijfsinformatie

 Parnassia is gevestigd in Haaglanden en Zoetermeer en staat voor verantwoorde zorg en goede dienstverlening aan diverse doelgroepen: volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), ouderen met een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen, ouderen met geheugenklachten, volwassenen met een autisme spectrum stoornis, (jong) volwassenen met een eerste psychose en (jong) volwassenen met psychiatrische problemen waar bemoeizorg aan de orde is. We werken nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties. We doen dit vanuit de herstelvisie, waarbij we mensen zoveel mogelijk thuis, in hun wijk of poliklinisch helpen. Indien nodig, is een opname mogelijk in een van onze klinieken. Ook bieden wij diverse woonmogelijkheden met behandeling. Wij willen dat patiënten met succes en naar tevredenheid wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden. Dit alles met zo min mogelijk professionele hulp en in een zelf gekozen leefomgeving. Familie en naasten betrekken wij bij de zorg en bieden wij ondersteuning in hun rol van mantelzorger. Meer informatie: www.parnassia.nl


Wij zoeken vrijwilligers voor verschillende woonafdelingen.
 

Bij de patiënten is sprake van ernstige chronisch psychiatrische problematiek en op basis hiervan  ernstige psychiatrische invaliditeit.

De behandeldoelen zijn gericht op stabilisatie en het voorkomen van psychiatrische terugval, het leren omgaan met beperkingen en het beheersbaar houden van de problemen. 
 

Interesse?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Matthijske Verseput, coördinator vrijwilligerswerk, tel: 088-3576350 of 06-51147013, vrijwilligerswerk@parnassia.nl


pdf

Solliciteer direct

Vacature in het kort