Nieuws

Componence Asset List

06 november 2017

Annet+Bron+200.jpg
Promotieonderzoek Annet Bron (PsyQ) over de impact van ADHD op het dagelijks leven van volwassenen met deze stoornis.

Op 6 november hoopt Bron te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift, waarin ze de leefstijl van volwassenen met ADHD vanuit verschillende perspectieven belicht om de impact van ADHD op het dagelijkse functioneren te onderzoeken.

“ADHD ligt in de maatschappij en media soms behoorlijk onder vuur”, aldus Bron. “Het wordt gezien als een milde stoornis die alleen bij kinderen voorkomt, maar zowel uit mijn onderzoeken als tijdens mijn werk als psycholoog in de klinische praktijk heb ik ondervonden dat ADHD zorgt voor veel beperkingen in het dagelijks leven, ook bij volwassenen.”

Relatie ADHD, depressie en angst
Een van de belangrijkste uitkomsten van Brons onderzoek is de samenhang tussen ADHD-kenmerken en chronische depressie. De kans op ADHD is groter naarmate de depressie ernstiger en chronischer is, en gepaard gaat met angstklachten.

Mogelijk past de relatie tussen ADHD, depressie en angst in een groter perspectief van een verstoring van de biologische klok. Een stoornis van het slaap-waak ritme, ook wel verlate slaapfase, komt bij de meerderheid van de mensen met ADHD voor. Het chronische slaaptekort dat daarvan het gevolg is, kan ernstige mentale en fysieke gezondheidsklachten geven. Het wordt in eerder onderzoek in verband gebracht met obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en zelfs kanker.

ADHD komt vaker voor bij chronische depressie en mensen met depressie- of angstklachten hebben een twee tot drie keer zo grote kans op slaap-waakproblemen als ze ook ADHD hebben. Het loont dus om bij deze groepen te kijken of er ook sprake is van ADHD en zo ja, te behandelen.

Gezondheidsproblemen voorkomen
“Ik hoop met mijn proefschrift meer aandacht te krijgen voor de impact van ADHD bij volwassenen in het dagelijks leven”, zegt Bron, “zodat patiënten meer erkenning krijgen voor de beperkingen die zij ervaren op verschillende terreinen van het leven. ADHD is geen milde stoornis en hiervoor dient meer aandacht te zijn. Daarnaast kan eerdere diagnostiek en behandeling van ADHD mogelijk verergering van depressie en lange termijn gezondheidsproblemen helpen voorkomen.”

Lifestyle in adult ADHD: From a Picasso point of view
Lees het proefschrift in de Universiteitsbibliotheek van de VU

Over Annet Bron
Na haar studie onderwijs- en ontwikkelingspsychologie begon Bron in 2010, vanuit haar interesse voor ontwikkelingsstoornissen, als junior onderzoeker bij het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen van PsyQ. Tot 2014 werkte ze daar als promovenda, en deed ze wetenschappelijk onderzoek naar ADHD op volwassen leeftijd. Ze werkte 2,5 jaar als psycholoog op de afdeling ADHD bij volwassenen en sinds januari 2017 op de afdeling Eetstoornissen van PsyQ in Rotterdam Kralingen. Verder is ze sinds 2014 redacteur van de DIVA Foundation. In die functie coördineert ze de vertalingsprocessen van het Diagnostisch Interview voor ADHD bij Volwassenen (DIVA).