Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

200x200+student+leest+folder.png

Hoe krijg je zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kun je direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kun je vragen kwijt tijdens jouw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Gepaste zorg

Parnassia Groep wil dat iedere patiënt zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Sinds januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe je de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar je luisteren. Dat jouw behandeling het beste aansluit bij jouw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften. Dat jouw behandelaar met je bekijkt hoe jouw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kan worden betrokken. Dat jouw behandelproces soepel verloopt, omdat alles goed wordt gecoördineerd en afgestemd.

Regiebehandelaar

Bij dit proces speelt jouw regiebehandelaar een centrale rol. Dat kan een psychiater zijn, maar ook een klinisch psycholoog of een behandelaar met een andere achtergrond. Deze ziet erop toe dat alles rondom jouw behandeling goed is geregeld. Bij de regiebehandelaar kun je terecht met vragen of opmerkingen. Wie dat is, kan per behandelfase verschillen.

Het kwaliteitsstatuut maakt duidelijk

  • aan welke kwaliteitscriteria de geleverde zorg voldoet
  • hoe jouw behandelaar en jij samen keuzes maken en besluiten nemen, om welke keuzes het gaat en wat die keuzes inhouden. Hierdoor kun je zoveel mogelijk de regie over jouw behandeling houden en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren – zelfs als er sprake is van gedwongen zorg.
  • wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer er verschillende behandelaren bij jouw behandeling betrokken zijn.
  • hoe er – als je dat wilt – met familie en andere direct betrokkenen wordt samengewerkt om jouw behandeling te ondersteunen

Houvast

Het volledige kwaliteitsstatuut vind je hier op de websites van Parnassia Groep. Beschik je niet over internetmogelijkheden of een printer, dan kun je een geprinte versie opvragen bij jouw behandelaar of via onze Informatieservice, informatie@parnassiagroep.nl, telefoon 088 357 13 57.

Vraag door

Het kwaliteitsstatuut is een soort gids met antwoorden op de meest gestelde vragen over de kwaliteit van de behandeling. Begrijp je bepaalde informatie niet? Vraag dan vooral bij jouw behandelaar door totdat je de informatie begrijpt. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat je in elk geval wil weten – en zet dat desnoods kort op papier. Maak ook gebruik van dit overzicht met voorbeeldvragen.

Professioneel statuut

Het kwaliteitsstatuut is onlosmakelijk verbonden met ons professioneel statuut Het professioneel statuut geldt voor al onze behandelaars en beschrijft hun verantwoordelijkheden. Hierin vind je dus ook een uitwerking van hoe jouw regiebehandelaar samenwerkt met medebehandelaars.