Paginakop - beeldmateriaal

Beeldmateriaal

Voorwaarden gebruik beeldmateriaal

  • De digitale opnamen mogen alleen worden gebruikt voor artikelen in kranten en tijdschriften, voor tv- programma‚Äôs of op websites indien deze betrekking hebben op Parnassia Groep of haar merken.
  • De fotograaf dient te worden vermeld (indien bekend).
  • Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan.