Nieuws

Componence Asset List

15 november 2017

200x200+NHG+logo.png
Parnassia Groep in gesprek met huisartsen op NHG-congres

Het thema van dit congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap is ‘nieuwsgierig in ontwikkeling’.  De huisarts wil de beste zorg aan de patiënt blijven leveren. Goede samenwerking en communicatie spelen een belangrijke rol.

De huisartsen vinden in Parnassia Groep dan een goede samenwerkingspartner.  Samen staan wij immers voor dezelfde opgave; de beste zorg leveren aan patiënten.
Daarom heeft Parnassia Groep een informatiesysteem, speciaal voor huisartsen, ontwikkeld. Hiermee krijgen huisartsen vanuit hun eigen huisartsinformatiesysteem direct inzage in de status van hun patiënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn, met de bijhorende contactgegevens van de behandelaar(s). Ook kunnen huisartsen consultatie en collegiaal overleg aanvragen, patiënten verwijzen en aanmelden voor e-health en preventieve groepstrainingen. Parnassia Groep en huisartsen kunnen via dit informatiesysteem direct, digitaal en in een veilige omgeving communiceren.
Parnassia Groep zal dit systeem op het congres demonstreren aan de huisartsen.