Nieuws

Componence Asset List

24 oktober 2016

250x198+henny+wansink.png
Op 25 oktober hoopt Henny Wansink, onderzoekster bij Parnassia Groep, te promoveren op haar proefschrift ‘Werkt de basiszorgcoördinatie?’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De Basiszorgcoördinatie coördineert de zorg voor gezinnen van ouders met psychische problemen. Worden kinderen daar beter van? En hoe zit het met de kosten? Wansink onderzocht dat voor Haagse gezinnen waarvan de ouders bij PsyQ in behandeling waren. Ze vond preventieve effecten op de opvoedingssituatie, licht hogere kosten voor zorg en lagere kosten voor andere voorzieningen, zoals kinderopvang, onderwijs, schuldhulpverlening en politie. Een eerste bewijs dat Basiszorgcoördinatie loont voor kinderen van ouders met psychische problemen.

Basiszorgcoördinatoren ondersteunen gezinnen die onder druk staan. Het doel daarvan is dat de kinderen zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Betere toegang tot voorzieningen, beter afstemming van de hulp op de gezinssituatie en coördinatie van de zorg moeten leiden tot minder stress bij ouders en meer steun voor ouders en kinderen.

De transgenerationele overdracht van psychiatrische stoornissen is een groot probleem. Het risico bij kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) is 2 tot 13 maal hoger dan bij kinderen van ouders zonder psychiatrische stoornissen. Kinderen lopen een verhoogd risico, onder andere door een ongunstige opvoedingssituatie, met name als er naast psychiatrische problemen van ouders ook allerlei andere ongunstige omstandigheden zijn, zoals relationele problemen, armoede, sociale problemen, isolement en ouders die zelf als kind mishandeld of verwaarloosd zijn. Een preventieve aanpak kan deze ouders helpen om de gezinsomstandigheden te verbeteren en het risico te verminderen dat kinderen zelf ook stoornissen ontwikkelen.

Live meekijken

De promotieplechtigheid van Henny Wansink vindt plaats op dinsdag 25 oktober 2016 om 12:30 uur in de aula van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Het is ook live te volgen via de livestream.

Bekijk de Nederlandse samenvatting van het proefschrift

Over Henny Wansink

Henny Wansink (1959) studeerde klinische psychologie en werkt sinds 1986 als onderzoeker bij Parnassia Groep, hoofdzakelijk bij de Preventieafdeling. Zij is sinds 1996 betrokken bij het KOPP-project. Sinds 2015 is zij werkzaam bij de Parnassia Academie als ondersteuner van de specialismegroepen Kind en Jeugd en Forensisch.