Nieuws

Componence Asset List

02 november 2016

250x198+edsel+kwidama.png

Eind 2016 wordt het Cultural Formulation Interview (CFI) een vast onderdeel van de intake van alle patiënten binnen Parnassia Groep. Het CFI is een vragenlijst die behandelaren helpt om een goed beeld te krijgen hoe patiënten hun klachten beleven, hoe zij hulp gezocht hebben en hoe hun naasten over de klachten denken.

Ook wordt nagegaan welke steun en stressfactoren er zijn. Ook de eigen kracht van de cliënt komt aan de orde, en de relatie met de omgeving. De vragenlijst is onderdeel van de DSM-5.

Open vragen

“Parnassia Groep kiest voor het CFI omdat het ingaat op onderwerpen die van belang zijn voor herstelgerichte zorg”, vertelt Edsel Kwidama (Raad van Bestuur). “Het CFI is voor al onze cliënten relevant. Het helpt om goed zicht te krijgen op het perspectief van de cliënt. Met een beperkt aantal vragen kun je systematisch een aantal onderwerpen verkennen. Daardoor geven we de cliënt ook de ruimte om eerst zijn verhaal te doen. We weten uit onderzoek dat open vragen, zoals in het CFI, bijdragen aan de tevredenheid van cliënten. Cliënten reageren positief op de vragenlijst.”

Uniek in de wereld

Kwidama: “We hebben in het concernbedrijfsplan afgesproken dat we het CFI zouden invoeren. Wel hebben we gekozen voor een aangepaste vragenlijst voor de 16-23-jarigen. Die vragenlijst hebben onze specialismegroepen Kind en Jeugd en Intercultureel gezamenlijk ontwikkeld.”

De vragenlijst voor jongeren is uniek in de wereld. Verder is Parnassia Groep de eerste GGZ-instelling wereldwijd die op deze schaal en op deze wijze het CFI invoert. “We krijgen hiervoor complimenten van de DSM-5-werkgroep die het CFI ontwikkeld heeft.”