Nieuws

Componence Asset List

20 december 2021

duurzaam+200.png

Door een aantal fusies en aansluitingen van andere instellingen in de afgelopen jaren had Parnassia Groep te maken met vier verschillende bankrelaties voor verschillende zorgbedrijven binnen de Groep. Het voor Parnassia Groep als geheel aangaan van nieuwe leningen met een nieuw te vormen consortium van banken was daardoor lastig. Noodzakelijke investeringen in zorglocaties en IT hebben hierdoor op zich laten wachten. Door het aantrekken van nieuwe leningen is deze situatie nu veranderd waardoor we de gewenste investeringen kunnen uitvoeren.

​​​​​​​De investeringsplannen hebben tot doel om de zorglocaties voor cliënten in een kwetsbare fase van hun leven te verbeteren en om een goede en veilige werkomgeving voor onze collega’s te creëren. Om onze zorglocaties toekomstbestendig en duurzaam te versterken is veel geld nodig. Daarnaast zijn investeringen in IT nodig, waarmee we het werk voor collega’s digitaal slimmer en makkelijker maken. Onze stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars en gemeenten, ondersteunen deze plannen. Om ook in de toekomst in staat te blijven om verantwoorde- en veilige zorg te bieden richten ons hierbij op het realiseren van:
​​​​​​​
  • moderne, kleinschalige op de cliënt gerichte opnameklinieken op onze terreinen Poortmolen en Poortugaal
  • passende huisvesting voor cliënten die langer bij ons wonen en
  • goede, moderne poliklinieken in de wijken en stadsdelen van onze kernregio’s om de transitie naar wijkgerichte zorg verder te versnellen.

Kapitaalmarkttransactie

Om tegen gunstige voorwaarden kapitaal op te kunnen halen om onze ambities te realiseren heeft Parnassia Groep Fitch Ratings gevraagd om haar kredietwaardigheid te beoordelen. Met de toegekende sterke AA- rating werd het mogelijk om andere en nieuwe financieringsvormen aan te trekken. Meerdere opties zijn overwogen bij het aantrekken van een nieuwe financiering. Naast het uitbreiden van de bestaande bancaire financiering is ook de mogelijkheid onderzocht om een financieringsaanvraag in te dienen bij de Europese Investeringsbank. Uiteindelijk kreeg een uitgifte van obligatieleningen de voorkeur boven bancaire financiering. Belangrijke voordelen van deze kapitaalmarkttransactie zijn de langere looptijden van de leningen en de gunstige leningsvoorwaarden. Een deel van de leningen kunnen we bovendien gebruiken om een deel van de bestaande bancaire leningen te herfinancieren met als doel onze rentekosten te verlagen. Met het afronden van dit herfinancieringstraject heeft Parnassia Groep gekozen voor ING en ABN Amro als haar twee huisbankiers.

Parnassia Groep heeft obligatieleningen geplaatst bij investeerders voor in totaal € 150 miljoen. De obligatieleningen bestaan uit meerdere tranches met looptijden die variëren van 12 jaar tot 30 jaar. Er was in binnen- en buitenland grote interesse bij pensioenfondsen en beleggers om te investeren in de door Parnassia Groep uitgegeven obligaties, waardoor het gehele bedrag is ingevuld.

Gedurende dit traject werd Parnassia Groep ondersteund door STX Group, Crescera en Van Doorne.

“Dit is goed nieuws voor onze cliënten, collega’s en gemeenten waar we werken. We kunnen hierdoor de regionale zorgvraag duurzaam, toekomstgericht en vanuit hoogwaardige voorzieningen blijven bieden. Tevens is het goed nieuws voor de Nederlandse zorgsector, omdat de mogelijkheden voor instellingen die financiering zoeken voor het doen van investeringen hiermee wordt verbreed ”

​​​​​​​Sjoerd van Breda, lid raad van bestuur (bedrijfsvoering & financiën) van Parnassia Groep.