Nieuws

Componence Asset List

05 juni 2019

telefoniste.png
Florence, Incluzio en Parnassia Groep gaan samenwerken om 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning bieden te aan cliënten, familieleden en naasten. Hierdoor kunnen ouderen en volwassenen met psychische klachten vaker in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.

Ouderen en volwassenen met psychische klachten blijven vaker in hun eigen vertrouwde omgeving wonen. Zorg die ze nodig hebben blijft daarbij niet beperkt tot kantoortijden, maar vraagt meer bereikbaarheid van organisaties. Vandaar dat Florence, Incluzio en Parnassia Groep gaan samenwerken om 24 uur per dag, 7 dagen in de week ondersteuning bieden te aan patiënten, familieleden en naasten. Eerst via de telefoon maar ook stapsgewijs met innovatieve technologie, zoals chatten, beeldbellen, persoonsalarmering en slimme sensoren.

De samenwerkingsovereenkomst tussen, Florence, Parnassia Groep en Incluzio, dat zij op 3 juni ondertekenden, zorgt voor een bundeling van expertise in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, dienstverlening in de wijk en zorg op afstand.

Zorg op het moment dat het nodig is

Medewerkers van Florence en Parnassia Groep zijn 24/7 aanwezig om met de juiste inhoudelijke expertise een oordeel op afstand te vormen. Op vragen over zorg kan zo direct worden gehandeld, op het moment dat de cliënt het nodig heeft. Daarbij maken ze maximaal gebruik van de technische mogelijkheden die er zijn. Ook ’s nachts en in het weekend zijn zij bereikbaar, zodat bijvoorbeeld crises worden voorkomen. En belangrijker, mensen die intensieve thuiszorg of psychische zorg nodig hebben kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mee blijven doen aan de maatschappij.

Gezamenlijke contactcenter

De eerste stap in de samenwerking is de verhuizing van twee contactcenters van Florence en Parnassia Groep naar één gezamenlijke locatie. Later dit jaar volgt de overgang, samen met Incluzio, naar één ICT platform. De partijen gaan samen zorg op afstand dienstverlening ontwikkelen rondom ouderenzorg en ggz. De innovatiestructuur is (op termijn) veel breder inzetbaar. Denk hierbij aan onze ketenpartners die in het leven van onze cliënten een belangrijke rol spelen, zoals de huisarts en/of huisartsenpost, wijkteams, andere aanbieders van ggz en ouderenzorg, GGD en ziekenhuizen.