Nieuws

Componence Asset List

17 december 2020

regulier-ipad+vrouw.png

Vanaf maandag 14 december 2020 heeft Parnassia Groep een nieuwe werkwijze om de wachttijd voor cliënten met veelvoorkomende problematiek zo kort mogelijk te laten zijn.

Zodra de Treeknorm overschreden wordt, bieden wij de cliënt een alternatief. Binnen of buiten Parnassia Groep. Samen met andere ggz-aanbieders zorgen wij, eventueel via zorgbemiddeling van zorgverzekeraars, ervoor dat patiënten snel passende zorg in de regio krijgen. U kunt als huisarts uw cliënten gewoon aanmelden, wij zorgen voor een alternatief als wij geen tijdige toegang kunnen bieden.

Deze nieuwe werkwijze geldt voor aanmeldingen van cliënten met veel voorkomende psychische problematiek, waarvoor specialistische behandeling nodig is. Het gaat onder andere over depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten met deze psychische problematiek melden zich vooral bij zorgmerken i-psy, PsyQ en Indigo, waarbij een deel van de vestigingen van i-psy en PsyQ kampen met lange wachttijden voor deze cliëntgroepen.

Een passend alternatief

Cliënten met veel voorkomende psychische problematiek die zich nu aanmelden bij een onderdeel van Parnassia Groep, krijgen een alternatief geboden wanneer de wachttijd langer dan 5 weken is.

In eerste instantie kijken wij naar een alternatief binnen Parnassia Groep bij: PsyQ Online of Indigo. Als wij binnen Parnassia Groep geen passend alternatief kunnen bieden dan wordt de cliënt, met toestemming, verwezen naar een partner van de transfertafel. Wanneer er in de regio geen passend alternatief tijdig voorhanden is wordt de cliënt naar zorgbemiddeling van de verzekeraar geleid.

De zorg voor mensen met andere psychische problematiek

Aanmeldingen van cliënten waar geen alternatief voor is en waarvoor wij vaak als enige aanbieder behandelprogramma’s aanbieden, worden natuurlijk in behandeling genomen. Hiervoor kan de wachttijd langer zijn dan de Treeknorm.

Toekomstbestendige, effectieve, zorg met korte(re) wachttijden binnen PsyQ en i-psy
Zoals eerder aan u aangegeven is het zorgaanbod binnen PsyQ en i-psy ook anders georganiseerd. Met deze nieuwe werkwijze binnen de zorgmerken PsyQ en i-psy sluiten we beter aan bij de behoefte- en hulpvraag van onze cliënten en duurt een behandeling niet langer dan nodig is. Samen met deze andere aanpak voor mensen die te lang wachten verwachten we de wachttijden hierdoor meer acceptabel te krijgen en te zorgen voor toegankelijke zorg.