Nieuws

Componence Asset List

23 mei 2018

regelgekte.jpg

Ministers Bruno Bruins, Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis presenteren actieplan voor minder regels in de zorg.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen periode  met ziekenhuizen, huisartsen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en andere zorginstellingen uitvoerig gesproken over hoe de regeldruk verlaagd kan worden. Recent heeft staatssecretaris Paul Blokhuis in dat kader ook aan Parnassia Groep een bezoek gebracht.

Op basis van onder andere deze gesprekken hebben ze nu het ‘Actieplan regeldruk’ opgeleverd. Minister De Jonge zegt hierover: “We willen dat mensen die in de zorg werken hun tijd daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen.

Voor de ggz doen we dat op tenminste twee manieren:

  1. Het sluiten van een bestuurlijk akkoord (incl. vermindering administratieve lasten)
  2. Intern stappen zetten om onze eigen regels te verminderen

Parnassia Groep strijdt al een aantal jaar tegen de te hoge administratieve lasten. De bewustwording en de betrokkenheid van de politiek zoals we die nu zien is een grote stap in het verlagen van de administratieve lasten. Wij gaan hard aan de slag om het actieplan uit te voeren binnen Parnassia