Nieuws

Componence Asset List

16 december 2021

200x200+alii.jpg

Wetenschappelijk onderzoek vindt wereldwijd plaats met de daarbij behorende publicatie van medische literatuur. Daarom is het belangrijk om protocollen regelmatig bij te werken aan de hand van recent verschenen literatuur. Toch worden deze nieuwe kennis en inzichten maar een keer in de vijf jaar in de medicatieprotocollen herzien. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden zo onnodig lang niet geïmplementeerd.

 

Toen Parnassia Groep enkele jaren geleden haar formularium via het Alii Platform en de Alii App beschikbaar ging maken zijn de farmacotherapeutische aanbevelingen uit de richtlijnen specifiek gemaakt door Parnassia Groep. In Alii is door onze specialismeleiders/groepen specifiek beschreven voor welke psychische stoornis wat in welke fase de voorkeursmedicatie is en welke aandachtspunten je daarbij in acht moet nemen. Alii bevat een helder ‘ja – nee stappenplannen’ (stroomschema’s) voor farmacotherapie. Vrijwel alle psychische stoornissen met hun farmacotherapie staan erin beschreven.  Als behandelaar kun je hierdoor op eenvoudige wijze direct beschikken over de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices. Dit maakt het Alii Platform uitermate populair.

Populariteit met houdbaarheidsdatum

Dat de populariteit van het Alii Platform binnen Parnassia Groep is andere organisaties en vrijgevestigde psychiaters niet ontgaan. De vraag van anderen of ze ook gebruik mogen maken van de kennis die Parnassia Groep in het platform plaatst, neemt dan ook toe. “Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare kennis en capaciteit binnen de ggz geven we hier graag gehoor aan. Immers, hierdoor kunnen duizenden cliënten eerder profiteren van de best mogelijke zorg”, stelt Bas van der Hoorn, psychiater en bestuurder bij Parnassia Groep. "Tegelijkertijd rust dan wel de verplichting op ons om te zorgen voor actuele updates en daar zit nu nog een houdbaarheid aan vanwege de hoge arbeidsintensiviteit die actualisatie met zich meebrengt. De uitdaging is om slimmere en snellere updates van medicatieprotocollen op te leveren, zodat nieuwe bewezen evidentie sneller naar de praktijk komt." Het toegankelijk en toepasbaar maken van de actuele protocollenset draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en bespaart dus substantiële zorgkosten. Deze ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt middels een unrestricted educational grant van de farmaceutische bedrijven Janssen en Lundbeck. Hierna zal dit gefinancierd dienen te worden uit de bijdragen die andere organisaties en behandelaren betalen voor het gebruik van de medicatieprotocollen van Parnassia Groep via het Alii Platform.