Nieuws

Componence Asset List

10 juni 2016

250x198+selfie+alcohol.png
In tegenstelling tot jongeren drinken volwassenen boven de 50 jaar weliswaar minder per keer, maar wel vaker dagelijks. Alcohol is veruit het belangrijkste middel waarvoor zij zich melden in de verslavingszorg: namelijk zeven op de tien (71%) komt vanwege alcoholproblemen. Alcoholverslaving bij 50-plussers is de laatste jaren toegenomen. Bovendien gaan verslaving en klachten van depressieve aard veelal hand in hand.

Is dit nou m’n laatste van gister of m’n eerste van vandaag?

In tegenstelling tot jongeren drinken ouderen weliswaar minder per keer, maar wel vaker dagelijks Een dagelijks drinkpatroon is sociaalmaatschappelijk gezien een geaccepteerd gegeven. Deze generatie heeft doorgaans meer mogelijkheden om te drinken tijdens allerlei (sociale) gelegenheden. Ook de toegenomen financiële middelen en meer vrije tijd zijn van invloed. Bovendien is alcoholverslaving niet selectief. Het kan iedereen treffen. Daarbij komt ‘stille’ alcoholproblematiek voor; het gebruik en de intensiteit van alcohol wordt door de omgeving niet altijd opgemerkt.

Houd jezelf niet voor de gek

Eigenlijk worden we als mens weinig voorbereid op de periode na pakweg je vijftigste jaar. In deze periode komen life-events relatief veel voor, gebeurtenissen die angst en stress kunnen veroorzaken. Daarbij kun je denken aan het overlijden van een naaste, ziekte, ontslag, het bekende “empty nest syndroom” maar ook een schijnbaar onschuldig iets als een naderende pensionering.

Alcohol kan dan een vlucht zijn. Even tijdelijk vluchten kan een optie zijn, maar leidt tot depressiviteit en andere narigheid. Angst en somberheid als reactie op tegenslag is normaal. Problemen horen bij het leven, maar hoeven niet te leiden tot structurele, chronische klachten. Beslist niet.

Hulp zoeken is slim

Onderzoek geeft aan dat 50-plussers zich vaak na minimaal vijf jaar overmatig gebruik van alcohol aanmelden bij de verslavingszorg. We hebben het hier over mensen die veelal klaar hebben gestaan om anderen te helpen en nu niet met het feit kunnen omgaan zelf hulp te vragen. De drempel om naar de huisarts te gaan ligt blijkbaar erg hoog. Terwijl de praktijk leert dat het slagingspercentage ten opzichte van jongere doelgroepen hoog is, ongeveer zestig procent. Hulp zoeken is dus beslist geen schande maar juist slim!

Praktische tips om erger te voorkomen

Op de campagnewebsite psyq.nl/selfie staan verschillende uitspraken waaronder ‘Alcohol? Ja, ik drink vaak te veel’. Er staan praktische tips hoe hiermee om te gaan en wat je kunt doen om erger te voorkomen. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen in cursussen & workshops om weer meer grip op je leven te krijgen. Veel van deze cursussen zijn gratis.