Nieuws

Componence Asset List

19 maart 2024

200x200+anita+wydoodt.png

"Als ik de komende jaren aan een positieve beeldvorming over de ggz kan bijdragen, ben ik een gelukkig persoon”, vertelt Anita Wydoodt in de rubriek  De eerste honderd dagen van Zorgvisie*. Door berichtgeving over lange wachttijden, regeldruk en financiële perikelen raakt het werkplezier en de professionaliteit in de geestelijke gezondheidszorg ondergesneeuwd.

“Recent heb ik een honderd dagen-brief gedeeld met enkele leidende principes die wij als raad van bestuur uitdragen. Het eerste punt is werkplezier. Hoewel het merendeel van de collega’s met plezier bij ons werkt, willen wij dat dat de overgrote meerderheid wordt. Een andere ambitie is dat Parnassia Groep een lerende organisatie wordt waarbij niet alleen verantwoorden centraal staat, maar ook kennisdeling en luisterend leiderschap."

“Het gaat mij aan het hart hoe leuk werken in de ggz is en wat een professionaliteit dat vraagt. De sector verdient het om in een beter daglicht gesteld te worden. Door mensen met ingewikkelde problematiek tijdig onderdak en zorg te bieden, verminderen we de maatschappelijke onrust. En door jonge mensen met mentale problemen tijdig te ondersteunen, kunnen zij in hun werkproces blijven.”

"De cliëntenlogistiek is daarom een belangrijk thema binnen Parnassia Groep en aan de regionale transfertafels. Inmiddels wordt onze app Superbrains steeds vaker gebruikt. Daarmee kunnen mensen op onze wachtlijst met behulp van een ervaringsdeskundige al aan de slag met hun mentale gezondheid. In Rotterdam werkt de aanpak en samenwerking met andere partijen al goed. In Den Haag en Noord-Holland komen we uit de startblokken. Andere plekken volgen. We gaan iets langzamer dan gewenst, maar we gaan liever langzamer en samen, dan snel en alleen. En last but not least: het terugdringen van de administratieve lasten. Een mooi resultaat is het verminderen van allerlei zorgcodes, maar er ligt nog steeds een grote opgave."

* Het artikel in Zorgvisie staat achter een betaalmuur.