Nieuws

Componence Asset List

05 augustus 2019

regulier-marianne+van+duijn.png

In het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022, welke onlangs door het college van B&W aan de gemeenteraad is aangeboden, wordt voorzitter van het bestuur Antes, Marianne van Duijn, geïnterviewd over inclusieve en veilige wijken voor iedereen.

In het interview legt Van Duijn uit dat het belangrijk is om kwetsbare Rotterdammers een passende woonomgeving, dagbesteding en behandeling te bieden. Antes doet dit door een geïntegreerde aanpak op het gebied van behandelen, wonen en werken. De dagbesteding kan (in eerste instantie) bestaan uit werken en leren onder de bescherming en begeleiding die Antes biedt. Als het kan, werken we samen met de cliënt naar een reguliere baan of opleiding.

Zes actielijnen

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen zes actielijnen. Binnen alle zes de actielijnen heeft Antes een actieve rol door deelname in de verdere uitwerking ervan.

Binnen actielijn 6, ‘Veerkrachtige stad en wijk door te werken aan een meer inclusieve en veilige samenleving en een betere inbedding van de doelgroep in de wijk’, worden er zeven maatregelen genomen die focussen op een betere inbedding van MO/GGZ-voorzieningen, op een veilige integratie van kwetsbare personen in de wijk en op het versterken van de veiligheid in de wijk.

Zorgen omwonenden

Van Duijn benadrukt dat er met zorgen van omwonenden zorgvuldig wordt omgegaan: ‘Samen met de politie, wijkverenigingen, vertegenwoordigers namens de omwonenden en mensen vanuit de gemeente stellen we een convenant op en richten we een beheercommissie op. Zo leggen we de basis voor een goede integratie van de woonvoorziening in de wijk. Het is onze gezamenlijke opgave om mensen met psychiatrische aandoeningen een plek in de samenleving te geven. Als we elkaar nog beter kunnen vinden, kunnen we de Rotterdamse wijken nog inclusiever en veiliger maken’.

Gewoon jezelf zijn

Rotterdam wil een inclusieve stad zijn waarin alle bewoners een plek hebben om te leven, om te wonen, om zich veilig te voelen – om gewoon zichzelf te zijn. Met de nieuwe aanpak wil de gemeente bereiken dat kwetsbare Rotterdammers zoveel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze passende zorg en ondersteuning krijgen in de eigen woonomgeving.

Verder lezen? Download hier het Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022