Nieuws

Componence Asset List

17 februari 2021

regulier-audrey-mol.png

Onze specialismeleider Audrey Mol van de specialismegroep Autisme schreef mee aan een whitepaper waarin de autismespectrumstoornis (ASS) wordt vergeleken met Anorexia Nervosa (AN).

ASS en AN kunnen qua uitingsvorm sterk op elkaar lijken, zeker als er sprake is van een ernstige eetstoornis. Het is belangrijk om het onderscheid goed te kunnen maken, omdat de onderliggende mechanismen en de passende behandeling sterk van elkaar kunnen verschillen. In handige schema’s biedt de whitepaper handvatten om de juiste diagnose te stellen, door in te gaan op differentiaaldiagnostiek (ASS óf een andere diagnose) en comorbiditeit (ASS én een andere diagnose) bij mensen met (mogelijke ASS).

Deze whitepaper is ontstaan vanuit een samenwerking tussen onder andere het Autisme Expertisecentrum (AEC) (Annelies Spek en Vivian Snouckaert) en het Leo Kannerhuis/Parnassia Groep (Audrey Mol).