Nieuws

Componence Asset List

24 augustus 2017

200x200+donkerharige+starende+dame+.png
Ons Behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Bavo Europoort behandelt jaarlijks 350 mensen met een hersenaandoening. We zijn landelijk gezien één van de weinige behandelcentra waar ook klinische behandeling mogelijk is voor NAH. De kliniek heeft de beschikking over totaal 32 bedden. Deze bedden zijn verdeeld over een open en een gesloten setting.

De kracht en expertise van het centrum is om de onzichtbare gevolgen van NAH zichtbaar te maken middels diagnostiek, behandeling, begeleiding en nazorg. Hierbij richten wij de aandacht niet alleen op de beperkingen maar leren wij patiënten ook om zelf de aandoening te managen. Het gaat daarbij om de combinatie van fysiek, cognitief en emotioneel. 

Behandeling

In de acute fase na hersenletsel gaat de aandacht vaak primair uit naar het somatische herstel. In de herstelfase  daarna blijken patiënten echter regelmatig  vast te lopen  door de emotionele en/of gedragsproblemen  welke  het gevolg zijn van het opgelopen trauma. Het kan patiënten en hun omgeving daarom vaak goed ondersteunen als de patiënt – zo kort als mogelijk en zo lang als nodig – klinisch wordt opgenomen. Afhankelijk van de zorgzwaarte wordt de patiënt geplaatst op de open of gesloten afdeling.

Wat bieden wij?

Wij bieden een specialistisch behandeling met een behandelteam bestaand uit: psychiater, arts, neuroloog, GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, bewegingstherapeut, maatschappelijk werk. De dagelijkse begeleiding wordt uitgevoerd door deskundige verpleegkundigen en begeleiders. De kracht zit in de multidisciplinaire samenwerking,  de specialistische kennis van de neuropsychiatrie, en de samenwerking met ketenpartners. Zo werken wij nauw samen met andere relevante zorgaanbieders binnen het Hersenletselcentrum van Rotterdam Rijnmond en maken wij gebruik van de expertise binnen Parnassia Groep.
Al onze activiteiten zijn ondergebracht op één locatie: polikliniek, deeltijdbehandeling, klinische opnameafdeling.

Aanmelding en wachttijd

Aanmeldingen verlopen via aanmeld.neuro@bavo-europoort.nl. Hierbij zijn de lijnen met onze opname coördinator kort, en kan er – indien nodig – snel geschakeld worden.

Na de aanmeldprocedure kunnen we over het algemeen snel patiënten plaatsen, dit geldt met name voor de open klinische setting.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het behandel- en expertisecentrum Neuropsychiatrie / Niet Aangeboren Hersenletsel? Wij gaan graag met u in gesprek. Of neem eens een kijkje op onze website. Daar treft u ook informatiemateriaal aan om mee te geven aan uw patiënten.