Nieuws

Componence Asset List

10 oktober 2016

ggz+teams+Parnassia.png
Via onze website vindt u de telefoonnummers van deze teams. De GGZ teams behandelen patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Belangrijke inclusiecriteria zijn: langer dan twee jaar in zorg bij de ggz en met problemen op het gebied van werk, woonplek, relaties en financiën.

Heeft u een patiënt die hieraan voldoet en nog niet in zorg is? Aanmelden is mogelijk via de gebruikelijke weg.

Lees in het ervaringsverhaal van Ria wat het GGZ team voor uw patient kan betekenen.

Ervaringsverhaal Ria

Ria, een jonge vitale vrouw, die ooit actief was in de vrouwenbeweging, raakte na de dood van haar ouders  in een sociaal isolement en een ernstige depressie. Ondanks het feit dat ze een groot netwerk had, voelde ze zich eenzaam en verlaten. Ria trok zich steeds meer terug en nam geen deel meer aan de activiteiten van de vrouwenbeweging Het hoefde voor haar niet meer.

Haar partner  deed zijn best haar te helpen, drong niet tot haar door. Met pijn in zijn hart verbrak hij de relatie. Zij had niemand meer, alleen zichzelf en een paar overbezorgde buren. Zij raakte helemaal van zichzelf vervreemd, lag veel op bed, piekerde veel, sliep slecht, vermagerde en probeerde diverse keren zich van het leven te beroven.

Via de huisarts kwam zij in behandeling bij PsyQ. Gedurende twee jaar was zij onder behandeling. Haar herstel was ingezet. Het laatste jaar ging het redelijk goed met haar. Het behandelcontact was verminderd naar 1x per maand. Langzaam pakte zij de draad weer op en begon mondjesmaat deel te nemen aan activiteiten bij haar vrouwenbeweging. In het begin beleefde zij er plezier aan echter dit werd haar toch teveel. Regelmatig liet zij verstek gaan. Zij bleef dagen op bed liggen, verviel in haar oude patroon als voor de behandeling bij Psyq.

Uiteindelijk, op aanraden van haar buren, ging zij naar haar huisarts voor slaapmedicatie omdat haar dag-nachtritme was verstoord. Tijdens het consult met de huisarts bleek na doorvragen dat er meer aan de hand was dan alleen een verstoord dag-nachtritme. Doordat de  huisarts over de inhoud van de behandeling jaarlijks op de hoogte wordt gehouden door PsyQ heeft de huisarts meteen contact op kunnen nemen met Ria’s behandelaar bij PsyQ. De behandelaar van meldde haar aan voor het GGZ team van Parnassia en al heel snel vond de overdracht plaats in aanwezigheid van Ria.

Zij vond het prettig dat het GGZ Team meer tijd  voor haar zou hebben. Vooral de huisbezoeken door het team, spraken haar aan. Die begonnen gelijk in de week na de overdracht. Zij krijgt medicatie (slaapmedicatie, antidepressiva en een stemmingsstabilisator) en heeft wekelijks, ondersteunende gesprekken. Ook is zij geholpen bij het vinden van dagbesteding bij Reakt. Tussendoor is zij opgenomen, waar zij door de psycholoog van het GGZ team is behandeld voor haar onverwerkte rouw. Het gaat nu goed met Ria. Er is  verbetering in haar toestand opgetreden. Ria  voelt zich begrepen en probeert het overlijden van haar ouders een plekje te geven.