Nieuws

Componence Asset List

14 juni 2018

200x200+Berno+van+Meijel.png

Samen met nog vier anderen collega's uit het vak is bijzonder hoogleraar Berno van Meijel van Parnassia Groep toegetreden tot het bestuur van Akwa, het kwaliteitsinstituut voor de zorg. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit Stynke Castelein, Arnoud van Buren, Bart Groeneweg, Ralph Kupka en Berno van Meijel.

De komende maanden krijgt Akwa nader vorm en per 1 januari 2019 is de organisatie operationeel. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.

Zwakke punten verbeteren, sterke benadrukken

Van Meijel: “Kwaliteitszorg moeten we voortdurend toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken.”