Nieuws

Componence Asset List

01 november 2017

200+x+200+Beweegtuin.jpg

Vandaag bevestigen Dijk en Duin en de gemeente Castricum de samenwerking voor het zorg innovatieve project 'Ouderen in beweging', dat kwetsbare ouderen uit Castricum met elkaar verbindt en stimuleert om meer te bewegen. Kwetsbare senioren worden in vijf maanden begeleid van individuele zorgvragen naar een lidmaatschap van een sport- of hobbyvereniging. Onderdeel van de pilot zijn twee 'beweegtuinen'.

De kracht van het project is de grote betrokkenheid en samenwerking van lokale partners in Castricum, zoals zorgprofessionals en sportverenigingen. Kennisdelen, informatie uitwisselen, afstemmen en elkaars expertise benutten zijn kernbegrippen uit het plan dat woensdag wordt ondertekend. Onder andere Stichting Welzijn, sociaal team, praktijkondersteuners, wijkverpleging, buurtsportcoach participeren in het traject door actief ouderen te benaderen, enthousiasmeren en informeren over het sportaanbod in de omgeving. Ook aan praktische zaken zoals vervoer wordt gedacht. De start is laagdrempelig waarbij de eerstelijns fysiotherapeuten het huidig niveau van de deelnemers in kaart brengen en persoonlijke doelen stellen. Er wordt breed naar gezondheid gekeken zoals ook het voedings- en vochtinname patroon en de mentale activering -zelf management- wordt bevorderd in groepsbijeenkomsten.

Beweegtuinen op landgoed Duin en Bosch

Een centraal onderdeel van ‘Ouderen in beweging’ zijn twee beweegtuinen rondom de ouderenkliniek van Dijk en Duin. Het is de schakel tussen zorg en sport, een uitdagende oefenplek met beweegtoestellen geschikt voor senioren.  Initiatiefnemer en tevens fysiotherapeut van de zorginstelling Hester van Urk “Het buiten bewegen is dubbel effectief want buiten zijn is heilzaam, het prikkelt de zintuigen, maakt vitamine D vrij en bevordert het slaap-waak cyclus daarnaast bieden de beweegtoestellen veel oefenvariaties voor functionele spier- en balanstraining voor verschillende niveaus.”

Een beweegtuin wordt speciaal ingericht voor zowel cliënten van Dijk en Duin als senioren buurtbewoners. Er komt nog een tweede, afgesloten beweegtuin voor de meest kwetsbare patiënten van Dijk en Duin.  De beweegtuinen worden in januari 2018 aangelegd door firma de Yalp in samenwerking met de expertise van BN-er Olga Commandeur. De stichting ‘Vrienden van Parnassia Groep’ hebben ondersteund bij de financiering van de beweegtuinen door aanschrijven van (ouderen)fondsen.

Gezondheidswinst en afname zorgkosten

In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component hierin is bewegen. Het activeringsprogramma  ‘Ouderen in beweging’ speelt hier op in: het heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie. Tegelijkertijd is aangetoond dat door een actieve leefstijl zorgkosten afnemen.

Ondertekening

V.l.n.r: Sebastiaan Huys (beleidsmedewerker 'samen leven', Hester van Urk (fysiotherapeut en iniatiefneemster), Mario Hofman (Yalp, leverancier beweegtoestellen), Robin Nieuwenhuijsen (accountmanager), Wim Swart (wethouder financien, geemnete castricum) en Nolly Borsboom (bestuurder Dijk & Duin).