Nieuws

Componence Asset List

22 april 2024

200x200+kind+jeugd+gezin.png
De geplande extra bezuiniging van ruim 500 miljoen euro op de jeugdzorg gaat in 2025 niet door. Voor 2026 staat de bezuiniging vooralsnog wel op de planning. Het is aan een nieuw kabinet om daar een besluit over te nemen.

Het inmiddels demissionaire kabinet besloot in 2022 op termijn structureel zo'n 500 miljoen euro extra te bezuinigingen op de jeugdzorg. Dit jaar zou het gaan om 100 miljoen euro en vanaf 2025 om ruim 500 miljoen. Er is al tijden veel te doen om deze voorgenomen bezuiniging. Zowel vanuit de Kamer als vanuit demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) bestaat weinig enthousiasme. De sector zelf ziet de plannen al helemaal niet zitten. Voor 2024 was er al een streep door de bezuiniging gehaald. Van Ooijen heeft het voor 2025 nu ook voor elkaar gekregen. De 500 miljoen euro is bij elkaar gesprokkeld op de begroting van het hele ministerie van Volksgezondheid, blijkt uit de voorjaarsnota die afgelopen maandag is gepresenteerd.

Eigen bijdrage ‘onacceptabel’

Om de bezuiniging van een half miljard vanaf 2026 te kunnen halen stelt het kabinet in de voorjaarsnota een eigen bijdrage voor. Jeugdzorg Nederland vreest dat mensen noodzakelijke zorg dan massaal gaan mijden en noemt de eigen bijdrage onacceptabel. 
Volgens Jozien Snijders, bestuurder bij Youz, brengt invoering van een eigen bijdrage kwetsbare gezinnen nog meer in gevaar. “Daarnaast is het ook zorgelijk dat steeds meer ouders de zorg zelf gaan betalen om hun kind zo snel mogelijk te laten helpen. Het verschil in recht op zorg wordt hierdoor steeds groter waardoor kansenongelijkheid verder toeneemt. Een noodzakelijk besluit dus dat de bezuinigingen niet door gaan. Aan ons de taak om adequaat te triageren zodat wachtlijsten niet onnodig langer worden.”   

FNV Jeugdzorg 

Ook FNV Jeugdzorg reageert verontwaardigd op een mogelijke eigen bijdrage. “Onverteerbaar”, stelt de vakbond in een persbericht, waarin het wijst op zowel ethische als praktische bezwaren. 
Volgens de vakbond is het niet uit te sluiten dat kinderen ook hulp vragen zonder tussenkomst van ouders, bijvoorbeeld bij zwangerschap of mishandeling. En hoe om te gaan met een eigen bijdrage in situaties waar helemaal geen ouders/verzorgers in beeld zijn? Volgens FNV Jeugdzorg zijn flinke besparingen al goed te realiseren in de aanpak van versnippering en administratieve rompslomp. (ANP/SKIPR)