Nieuws

Componence Asset List

30 mei 2022

regulier-carla-hagestein.png

Carla Hagestein, psychiater en directeur van de Parnassia Groep Academie volgt professor Wijbrand Hoek op als decaan van Parnassia Groep. Hiermee is zij verantwoordelijk voor het beleid omtrent onderzoek, opleiding en de hoogleraren binnen Parnassia Groep.

Opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de zorg. Parnassia Groep heeft zowel op medisch, psychologisch als verpleegkundig vlak een uitstekend opleidingsklimaat. Zeer veel behandelaren hebben hun opleiding binnen onze eigen organisatie gevolgd en dragen vervolgens zelf weer actief bij aan het opleiden van nieuwe collega’s.

Kwaliteit van zorg blijven verbeteren

Onze onderzoekers en hoogleraren zorgen ervoor dat we de zorg voor onze patiënten kunnen blijven verbeteren. De onderzoeksvragen komen vanaf de werkvloer en veel onderzoekers en hoogleraren werken zelf ook in de zorg. Op afdelingen die actief zijn binnen een opleiding of onderzoek, is veel aandacht voor een kwalitatief hoogwaardige manier van werken en wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de zorg te blijven verbeteren.

Parnassia Groep werkt samen met diverse academische en algemene ziekenhuizen, opleidings- en onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke verenigingen. Alleen samen kunnen we de zorg echt verder helpen, onze hoogleraren, opleiders en onderzoekers dragen daar graag aan bij.  

Over Carla Hagestein

Hagestein is gedurende haar carrière altijd actief geweest op het gebied van opleiden en wetenschappelijk onderzoek. Naast haar opleiding tot psychiater promoveerde ze in 2005 bij de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de diagnose en het beloop van alcoholisme. Een deel van haar aanbevelingen zijn meegenomen bij de ontwikkeling van DSM V.

Sinds 2018 was ze directeur van het Antes College en vervolgens van de Parnassia Groep Academie. De afgelopen jaren heeft Hagestein zich hard gemaakt om de organisatie van opleiding en wetenschappelijk onderzoek goed vorm te geven, maar vooral ook om het belang van opleiden en onderzoek voortdurend over het voetlicht te brengen.