Nieuws

Componence Asset List

28 januari 2019

200x200+Carla+Hagestein.jpg
Carla Hagestein, psychiater bij Antes en directeur zorg bij de Parnassia Groep Academie (Parnassia Groep), is toegetreden tot het Verenigingsbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

De NVvP is een vereniging van, voor en door psychiaters, die zich inzet voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Dit alles in de eerste plaats voor de patiënt en zijn of haar naastbetrokkenen. Het verenigingsbestuur, gevormd door vijf leden en twee assessoren (aios), is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad.

Prachtig vak met veel meerwaarde

Carla Hagestein (1975) werkt als directeur zorg bij de Parnassia Groep Academie, als ziekenhuispsychiater bij Antes en volgt een MBA-opleiding. Carla is altijd actief betrokken geweest bij de ontwikkelingen in het vak en binnen de NVvP. Ze is onder andere bestuurslid geweest van de afdeling consultatieve en ziekenhuispsychiatrie en lid van werkgroepen rondom ROM, intervisie en de opleiding tot psychiater. De afgelopen jaren was ze lid van de werkgroep bekostiging. Ze heeft gekozen voor een bestuursfunctie binnen de NVvP omdat ze graag wil bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de psychiatrie en de rol van de psychiater daarin. Juist in de huidige tijd van wachtlijsten, schaarste en soms negatieve beeldvorming in de media ligt er een rol voor de NVvP.

“We hebben een prachtig vak met een enorme rijkdom aan kennis. De variatie aan invalshoeken en visies moeten we koesteren. Ik vind het een uitdaging om te zoeken naar hetgeen ons bindt en om met elkaar te zoeken waar in dit grote medisch-maatschappelijke speelveld onze meerwaarde als psychiater ligt.”

Lees ook het nieuwsbericht op de website van de NVvP.