Nieuws

Componence Asset List

03 juli 2017

200x200+close+up+van+vrouw+op+sportveld.png

Uit promotieonderzoek van Helga Ising blijkt dat het aanbieden van preventieve cognitieve gedragstherapie aan personen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose, de kans op een eerste psychose halveert. Ook neemt de ernst van de klachten af. Deze effecten zijn ook na vier jaar nog meetbaar.

In het onderzoek Early Detection Intervention Evaluation Nederland (EDIE-NL) werden jonge mensen die hulp zochten voor een andere stoornis, gescreend op risico van het ontwikkelen van een eerste psychose. Een aantal cliënten met een ultrahoog risico kreeg een aanvullende, nieuwe behandeling: cognitieve gedragstherapie gecombineerd met psychose-educatie. Cliënten met een ultrahoog risico in de controlegroep kregen deze aanvullende behandeling niet. De nieuwe interventie halveert de kans op het krijgen van een eerste psychose, en de ernst van de klachten neemt dan duidelijk af. Na vier jaar blijven de gunstige effecten nog steeds behouden. Dat duidt erop dat er niet slechts sprake is van uitstel, maar dat psychoses daadwerkelijk worden voorkómen.

 

Helga Ising, psycholoog en onderzoeker bij Parnassia Groep: ‘De aanmelding bij de ggz maakt het mogelijk personen met een hoogrisico op een eerste psychose al in een vroeg stadium te vinden. Als je vervolgens gerichte hulp biedt kan veel leed worden voorkomen.’

 

Positief effect op maatschappij

De vroege interventie is niet alleen effectief, maar ook kostenbesparend. Ising legt uit: ‘Het is een goede stap als het gaat om preventief behandelen van een psychose. Vroegdetectie en vroeginterventie maakt de psychiatrie duurzaam. We krijgen meer gezondere mensen tegen lagere kosten. Het voorkomen van een psychose is ongeveer € 7000 goedkoper dan niets doen.” Dit geldt voor gezondheidszorgkosten door minder ziekenhuisopnames en een afname van zorggebruik, maar ook door minder arbeidsverzuim.’

Meer informatie over het proefschrift in PURE of lees de Nederlandse samenvatting.

Over Helga Ising

Helga Ising (1984) is psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt bij Parnassia en PsyQ. Haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam maakt deel uit van de Nederlandse Early Detection Intervention Evaluation Nederland (EDIE-NL) studie, gefinancierd en bekroond met een ZonMw-parel.

Promotie

Op 7 juli 2017 om 11.45 uur verdedigt Helga Ising haar dissertatie 'Early detection, stage-dependent profiling and proactive intervention in patients at ultra-high risk for psychosis' in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. Aansluitend vindt er het symposium ‘Early detection and intervention in psychosis: future directions’ plaats. Het symposium begint om 14.45 uur in het Atrium van de Medische Faculteit op de campus van de VU Amsterdam, Van der Boechorststraat 7. Wilt u aanwezig zijn bij het symposium, meldt u zich dan aan bij Sabrina Winklaar.