Nieuws

Componence Asset List

03 september 2015

250x198+colin+vd+heijden.png

Dr. Colin van der Heiden is met ingang van 1 september 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg bij het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld namens Parnassia Groep.

Colin van der Heiden (1967) is sinds 1994 werkzaam als cognitief-gedragstherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Binnen zijn werk heeft hij altijd getracht de praktijk met de wetenschap te verbinden, eerst door zoveel mogelijk gebruik te maken van interventies waarvan het effect in wetenschappelijk onderzoek was vastgesteld. Later door ook zelf wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk te doen en over deze opgedane kennis te doceren aan zowel masterstudenten als in postmaster opleidingen. Op die manier wil hij nadrukkelijk een brugfunctie vervullen tussen wetenschap en praktijk. In de loop der jaren is hij zich zowel op het gebied van behandeling als van onderzoek steeds meer gaan richten op volwassenen met angststoornissen.

Knelpunten in de behandeling van angststoornissen

Voor angststoornissen bestaan richtlijnbehandelingen, waarvan de effectiviteit onomstotelijk is aangetoond. Hoewel er de laatste jaren veel onderzoek wordt gedaan naar nieuwe varianten van psychotherapie, lijkt er een plafond-effect bereikt te zijn. Van der Heiden: “We moeten verbetering mijns inziens dan ook niet zoeken in steeds meer varianten van therapie, maar in het verbeteren van de bestaande effectieve behandelingen.” Maar ook een juiste uitvoering van bestaande effectieve behandelingen kan bijdragen aan betere resultaten. Van der Heiden: “Nog altijd worden de richtlijnen niet overal of niet volledig gevolgd. Er wordt bijvoorbeeld niet tijdig overgeschakeld naar een volgende stap als een behandeling ineffectief blijkt. Dat is spijtig, omdat is aangetoond dat de implementatie van de richtlijnen tot betere resultaten leidt. Maar ook blijkt dat richtlijnbehandelingen zelf vaak niet adequaat worden uitgevoerd. Ook daar is dus flinke winst te behalen.”

Effectiviteit van bestaande behandelingen vergroten

Met zijn leeropdracht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam wil Van der Heiden de samenwerking tussen de klinische praktijk en universiteit versterken en bijdragen aan onderzoek en onderwijs op het gebied van werkzame interventies. Hij zal zich daarbij vooral richten op het vergroten van de effectiviteit van bestaande behandelingen voor angststoornissen. Van der Heiden: “Dat kan door bijvoorbeeld interventies uit de positieve psychologie toe te voegen aan effectieve behandelingen. Eerste onderzoeken laten zien dat er dan een extra effect ontstaat, bovenop het effect van de ‘gewone’ behandeling. Maar ook door therapeuten te coachen bij het adequaat uitvoeren van de interventies van een richtlijnbehandeling kan helpen betere resultaten te bereiken.” Van der Heiden wil daarnaast ook het lange termijn effect van behandelingen onderzoeken: “Het is natuurlijk mooi als patiënten opknappen na een behandeling, maar het belangrijkste is toch om na te gaan of zij ook beter blijven zonder behandeling. En daar weten we eigenlijk nog niet zo veel van.”

Achtergrond

Colin van der Heiden begon zijn carrière als psycholoog in 1994 als behandelaar in het Psychiatrisch Centrum Joris in Schiedam. Na een overstap naar de HSK Groep in 1997, richtte hij in 2001 als directeur in loondienst Ensis op, als onderdeel van de GGZ Groep Europoort. In 2004 begon hij zijn wetenschappelijke carrière als onderzoeker op het gebied van de behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis. Hij promoveerde in 2011 aan de Erasmus Universiteit op dit onderzoek. Vanaf 2007 werkt hij als hoofd wetenschappelijk onderzoek (tot 2015), hoofdopleider cognitieve gedragstherapie en psychotherapeut bij PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep. Sinds april 2015 is hij benoemd tot specialismeleider Angst en Dwang bij Parnassia Groep.