Nieuws

Componence Asset List

27 mei 2021

200x200+werkbezoek+D66+mei+21.jpg
Politici, beleidsmakers en financiers komen regelmatig op werkbezoek bij Parnassia Groep. Zo'n werkbezoek geeft ons de kans ons dagelijks werk te laten zien, met alle mogelijkheden en belemmeringen. Dit keer ontvingen we in onze nieuwe Haagse locatie community de Post in de wijk Moerwijk het Haagse gemeenteraadslid Marieke van Doorn en Caroline Verduin, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van D66.

De D66 politici wilden met Parnassia Groep in gesprek gaan over thema's voor het gemeentelijk D66 verkiezingsprogramma 2022 in Den Haag.

Community de Post is een oud postkantoor maar nu een locatie waar ​Reakt en wijkteam Moerwijk Parnassia samen optrekken in de behandeling en begeleiding van cliënten. Dit wordt gecombineerd met samenlevingsopbouw en preventie. Het is een krachtige combinatie die voor mooie stappen vooruit zal zorgen in het herstel van onze cliënten en is een mooie verbinding tussen het sociale en medisch domein. De centrale locatie midden in de wijk en de open en lichte indeling maakt het voor buurtbewoners ook uitnodigend om eens binnen te komen.

Integrale wijkteams

Tijdens het gesprek was er specifiek aandacht voor integrale wijkteams, wonen en herstel. Zo schetste Esmeralda Mangoenkarso (psychiater en leidinggevende zorg GGZ teams) hoe onze integrale wijkteams zich dagelijks inzetten voor onze patiënten en hoe we een brug slaan tussen het medische en het sociale domein. Zij benadrukte de mooie en zichtbare resultaten van de pilots: meer zelfredzaamheid van onze patiënten, minder crisiscontacten en opnames.

Veel bewondering

Verder spraken Jurgen Verbeeck (psychiater en bestuurder Parnassia) en Bastiaan van den Hoeven (psychiater en directeur zorg Parnassia) over de ontwikkelingen onze terreinen: de toekomstig sociale huurappartementen voor mensen met psychische problemen die extra zorgbegeleiding nodig hebben. Van Doorn gaf aan ongelooflijk veel bewondering te hebben voor ons geïntegreerd aanbod van vroegtijdig signaleren, diagnostiek, toeleiding, behandeling, zorg en ondersteuning.

We zijn altijd bereid om politici, beleidsmakers en financiers te laten zien hoe we werken aan het herstel en begeleiding van mensen met psychische problemen.