Nieuws

Componence Asset List

10 juli 2018

200x200+Een+Vandaag+Bemoeizorg.jpg

Kijk toch even terug. Het actualiteitenprogramma  EenVandaag loopt mee met het GGZ team Feijenoord van Parnassia Groep. Het onderwerp 'bemoeizorg' staat centraal in deze uitzending.

De uitzending geeft een goed beeld van moeilijkheden en mogelijkheden waar de collega's in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Mensen die geen (vrijwillige) zorg willen, voorkomen van onvrijwillige opname. Daarnaast zijn er strikte regels rondom de privacywetgeving die het uitwisselen van gegevens tussen wijkteams en GGZ teams bemoeilijken. Daarnaast wil de zorgverzekeraar dat er een behandelovereenkomst is, voordat iemand zorg kan gaan krijgen.