Nieuws

Componence Asset List

29 oktober 2019

regulier_handboek+generalistische+ggz.jpg

Hoe werk je als professional in de generalistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan versterking van zelfregie van de patiënt? Indigo presenteert met trots het Handboek generalistische ggz: werken aan zelfregie, een bijzonder specialisme. De auteurs Giel Hutschemaekers, Mirjam Nekkers en Bea Tiemens werken voor het eerst de generalistische werkwijze systematisch en consequent uit voor psychische problemen. Generalistische ggz blijkt een bijzonder specialisme waarin het werken aan zelfregie van de patiënt centraal staat.

Al sinds de invoering van de generalistische basis ggz in 2014, wordt gediscussieerd over het eigen(en)aardige van de generalistische ggz. Het Handboek generalistische ggz maakt duidelijk dat de generalistische benadering om bijzondere professionele expertise vraagt.

Geen klachten maar oplossingen

Generalistische ggz staat in de traditie van de generalistische (huisarts-) geneeskunde. Hierin worden klachten gezien als reactie op specifieke biologische, psychologische en sociale uitdagingen in het hier-en-nu van de patiënt. Kenmerkend is de focus op positieve gezondheid: niet de klachten en problemen van de patiënt zijn leidend, maar juist de oplossingen ervan. Generalistische ggz start bij de vraag wat de patiënt nodig heeft om die oplossing zelf te realiseren. Als dit dan lukt, dan versterkt de patiënt vervolgens zijn of haar algemene oplossingsvaardigheden en zelfregie. En kan hij of zij eventuele problemen in de toekomst beter het hoofd bieden.

Inhoud handboek

Het Handboek generalistische ggz laat zien hoe professionals binnen de generalistische ggz kunnen werken aan versterking van de zelfregie van patiënten. Naast een algemene vergelijking met de specialistische ggz, wordt in aparte hoofdstukken ingegaan op generalistische diagnostiek en indicatiestelling, op de interventies en tenslotte op de evaluatie.

De auteurs geven veel voorbeelden uit hun eigen praktijk. Daarmee maken ze praktisch duidelijk in welke situaties de zelfregie van de patiënt kan worden versterkt en wat wel en niet werkt. Ook hoe daarbij een scala aan psychologische en psychotherapeutische referentiekaders en technieken bruikbaar zijn. Mits ingepast in de generalistische kaders en werkwijze. Je vindt in dit boek dus een heldere werkwijze waarin wetenschap en praktijk op unieke wijze bijeen zijn gebracht.

Uit de praktijk

De basis voor dit boek vormt de praktijk van de generalistische basis ggz, zoals die is ontwikkeld binnen Indigo. Indigo is een landelijke aanbieder van preventie, POH-ggz en basis ggz. De specifieke visie en werkwijze van Indigo is in dit boek verbreed en uitgewerkt tot een algemeen handboek generalistische ggz.

Voor wie?

Dit boek is handig en bruikbaar van huisartsenpraktijk tot generalistische basis ggz. Het is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn in de generalistische zorg vanuit verschillende disciplines. Denk aan de huisarts, de POH-GGZ, (GZ-)psychologen, artsen/psychiaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen binnen de generalistische ggz. Maar ook voor andere hulpverleners betrokken bij ggz-problematiek, die werken vanuit een generalistisch perspectief, zoals in een ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, et cetera.

Help het verspreiden

Auteur Mirjam Nekkers werkt voor Indigo Service Organisatie landelijk. Maar Indigo in de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond zijn onderdeel van Parnassia Groep. Daarom zijn ook wij trots en helpen graag bij de verspreiding van dit boek!

Bestellen en meer informatie

Het handboek generalistische ggz. Werken aan zelfregie: een bijzonder specialisme wordt uitgegeven door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (www.bsl.nl).

Het boek is verkrijgbaar bij diverse boekhandels off- en online, bijvoorbeeld via bol.com en managementboek.nl. Op de website van Springer staat een inkijkexemplaar en kun je de inleiding, het einde en de inhoudsopgave lezen. Bovendien vind je per hoofdstuk een samenvatting.

Nog vragen? Mail naar David van Zijl, david@indigoservice.org