Nieuws

Componence Asset List

20 april 2018

200+x+200+database.jpg
PsyQ heeft een decision tool ontwikkeld waarmee depressieve cliënten in de toekomst beter geholpen kunnen worden. Door in de nieuw ontwikkelde decision tool 'Enigma' de kenmerken van nieuwe cliënten in te voeren, kan PsyQ voorspellen welke behandeling het meest succesvol is voor de betreffende cliënt. Psychotherapie, medicatie of een combinatie van beiden. De nieuwe tool maakt de behandeling van een depressie korter en efficiënter en is uniek in Nederland.

De grootschalige Enigma-studie, die in samenwerking met onderzoeksinstituut Alan Turing Institute Almere (ATIA) werd uitgevoerd, ging eind 2014 van start.  Meer dan 2000 depressieve cliënten zijn ruim een jaar gevolgd vanaf de intake tot en met het einde van hun behandeling. Alle gegevens over wachttijden, verstrekte behandelingen, behandelduur en medicatie die hieruit voort kwamen, zijn door de onderzoekers verzameld en ingevoerd in Enigma. Het is de bedoeling dat daarmee een betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en klinisch beslismodel wordt ontwikkeld dat depressieve stoornissen koppelt aan geschikte behandelingen. Het model voorspelt ook het behandelresultaat en de behandelduur.  

Testfase

Nog vóór de zomer start PsyQ met het testen van de tool bij cliënten met depressieve klachten. De effectiviteit van de decision tool wordt vervolgens binnen het kader van een wetenschappelijk onderzoek getoetst. "Dankzij de data die we de afgelopen jaren hebben verzameld, kunnen we nieuwe cliënten in de toekomst nog beter helpen," aldus Michael van den Boogaard, psychiater en specialismeleider stemmingsstoornissen bij PsyQ. "Naar verwachting is 20 tot 25 procent van de patiënten met depressieve klachten beter af door het gebruik van dit nieuwe beslismodel."