Nieuws

Componence Asset List

16 oktober 2023

YolandaNijssen-200.jpg

Sinds 1 oktober vorig jaar bekleedt dr. Yolanda Nijssen, senior onderzoeker bij Parnassia Groep, het bijzonder lectoraat Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Op dinsdag 7 november, om 16.00 uur, spreekt Nijssen haar lectorale rede uit waarmee ze het bijzondere lectorschap officieel aanvaardt.

Het lectoraat is ingesteld door de HvA en Parnassia Groep en draait om de vraag ‘hoe kunnen we mensen met ernstige psychische aandoeningen zo goed mogelijk ondersteunen?’ Nijssen doet vanuit het lectoraat onderzoek naar de beste herstelondersteuning en de implementatie ervan in de praktijk.

Goede zorg is gericht op herstel

Het beleid van de overheid voor de ggz, gericht op minder klinische bedden en een steviger inzet van ambulante ggz, pakt vooral voor mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed uit. De ambulante ggz is de afgelopen jaren wel geïntensiveerd, maar voor mensen met complexere aandoeningen schiet behandeling voornamelijk gericht op de psychische klachten tekort.

Goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen is gericht op herstel. Dat is een persoonlijk proces. Mensen proberen hun leven weer op te pakken, ondanks de ingrijpende gevolgen van hun aandoening. Herstellen is ook een sociaal proces, gericht op contact met belangrijke naasten en deelnemen aan de samenleving. Herstelgerichte zorg sluit aan bij dit herstelproces met oog voor de eigen regie. Samenwerking met en ondersteuning van naasten is, evenals samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociaal domein voor herstelgerichte zorg essentieel.

Volg de rede live online

Kijk voor meer informatie over de rede van Nijssen op de website van de HvA. Hier vind je op 7 november ook de link om de rede online te kunnen volgen.