Nieuws

Componence Asset List

18 oktober 2022

regulier-Ebtisam+El+Filali.jpg
In februari ontving de opleiding psychiatrie Haaglanden een erkenning voor onbepaalde tijd. Naar aanleiding daarvan is Karin Slotema aangesteld als hoofdopleider psychiatrie en is de functie van plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie overgenomen door Ebtisam El Filali.

Ebtisam was al nauw betrokken bij de opleiding en werkt daarnaast als psychiater bij PsyQ en als senior onderzoeker. Haar betrokkenheid bij de opleiding begon al tijdens haar eigen opleidingstijd, ook in de regio Haaglanden. Als aios nam ze onder andere deel aan werkgroepen voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Als psychiater was ze betrokken bij de cursus “Groei en Bloei” voor laatstejaars aios, om de overgang van de rol van aios naar psychiater te vergemakkelijken. Daarnaast coördineert en doceert ze de cursus wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en transculturele psychiatrie voor ouderejaars.  

Wat doet een plaatsvervangend opleider psychiatrie?

“Ik speel een rol in het coördineren, implementeren en uitvoeren van zowel het landelijke, regionale als lokale onderwijs”, vertelt Ebtisam. “Als opleider heb je ook een leidinggevende rol en is het van belang om samen te werken met opleiders van andere disciplines, waaronder de opleidingen tot verpleegkundige, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog, maar ook met de verschillende zorgbedrijven. De supervisoren spelen een cruciale rol in de opleiding van onze artsen tot psychiater en als opleider is het onze taak om hen hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarnaast zal ik de komende jaren aiossen gedurende hun opleiding begeleiden.”

In een veilig opleidingsklimaat kunnen aiossen groeien en floreren.

Veilig opleidingsklimaat

De opleiding psychiatrie in Haaglanden wordt hoog gewaardeerd door de aiossen. Ebtisam heeft de ambitie om die kwaliteit hoog te houden en daarnaast in te spelen op de uitdagingen, die de steeds veranderende maatschappij stelt aan de opleiding tot psychiater.  

“Wat ik als opleider hierbij belangrijk vind, is het garanderen van een veilig opleidingsklimaat voor de aiossen. Een veilig opleidingsklimaat is de hoeksteen van elke opleiding en zorgt ervoor dat aiossen kunnen groeien en floreren. Daarnaast zien we een toenemende werkdruk voor psychiaters in de ggz-instellingen, onder andere door vertrek van collega’s, maar ook door de toegenomen vraag vanuit de maatschappij. Dit vraagt een toenemende flexibiliteit en weerbaarheid van psychiaters. Als opleider hoop ik samen met mijn collega-opleiders de weerbaarheid van de aiossen te vergroten en de passie voor het vak en voor onze patiënten op hen over te brengen.”

Over Ebtisam El Filali

Ebtisam startte in april 2014 met haar opleiding tot psychiater bij Parnassia regio Haaglanden. Sinds april 2019 werkt ze als psychiater bij het team bipolaire stoornissen van de afdeling Depressie ambulant bij PsyQ in Den Haag. Als senior onderzoeker is ze betrokken bij meerdere lopende klinische studies op het gebied van de bipolaire stoornis waaronder de BINCO en de T-BIDE studie. Daarnaast is ze redacteur bij psychiatrienet, de jonge psychiater (DJP) en columnist bij EOS Brein en Psyche. De afgelopen jaren speelde Ebtisam als staflid van de Parnassia Groep Academie een grote rol bij de opleiding tot psychiater.