Nieuws

Componence Asset List

28 februari 2017

200x200+edsel+kwidama.png

Edsel Kwidama (63), psychiater en lid raad van bestuur van Parnassia Groep, legt zijn functie van bestuurder zorg per 1 juni 2017 na 6,5 jaar neer. Hij blijft verbonden aan Parnassia Groep als praktiserend psychiater en gaat daarnaast een bijdrage leveren aan het Cultureel Diversiteitsbeleid en de Management Development programma’s.

Onze groepsvisie is hulp bieden aan mensen die psychisch ziek zijn, ongeacht hun cultuur en achtergrond, en ze ondersteunen ze bij hun herstel. Om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden en zich te ontplooien. Dat is waar ons werk om draait.

Kwaliteit van zorg

Edsel Kwidama is al 33 jaar werkzaam in de zorg, waarvan de laatste zes jaar als bestuurder zorg van Parnassia Groep. Daarvoor heeft hij sinds 2001 diverse directeursfuncties bekleed bij Parnassia en PsyQ.

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur: “Op diverse manieren heeft Kwidama een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Zo heeft hij aan de wieg gestaan van de vorming van de specialistische zorgprogramma’s bij PsyQ en het behalen van het Keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Ondanks krappe budgetten heeft hij altijd ruimte gezocht en gevonden voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie in de zorg en samenwerkingen met andere partijen. Kwidama is een groot voorstander van practice-based evidence: het gebruiken van ervaringen van patiënten uit de dagelijkse praktijk als leidraad voor wetenschappelijk onderzoek of voor vernieuwing.”

Uitgangspunt van Kwidama is de kwetsbare mens ondersteunen bij  zijn herstel om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden en zich te ontplooien. Dat is waar ons werk om draait.

Symposium

Op woensdag 28 juni 2017 is er een afscheidssymposium.