Nieuws

Componence Asset List

07 december 2017

200x200+Blokhuis+VWS.jpg
Op een landelijke zorgbijeenkomst hebben wij als Parnassia Groep een eerste persoonlijke kennismaking  gehad met onze nieuwe VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis (CU).

Het was een positief gesprek waarin Martin van Staalduinen (opleidingsfunctionaris van de Parnassia Academie) de belangrijkste thema’s namens Parnassia Groep kon aankaarten. Onder meer administratieve lasten, vroegdetectie bij jeugd, preventie en beter herstel kwamen aan bod.

De staatssecretaris was oprecht geïnteresseerd in de zorg en in de mensen die werken met de meest kwetsbaren in onze samenleving. Hij was vooral benieuwd naar hoe dingen beter/ anders kunnen. Een werkbezoek volgt spoedig.

Lees ook op twitter de reactie van staatssecretaris Blokhuis.  

Zorgpact

Woensdag 6 december was de eerste landelijke Zorgpactdag. Onder de noemer ‘Zorgpact’ slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Het kabinet is initiatiefnemer, zorgbedrijf Parnassia is benoemd als een van de Koplopers.

Koploper: Zorg Innovatie Centrum Parnassia

Het Zorg Innovatie Centrum Parnassia (ZIC) wil een innovatiewerkplaats creëren waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de ggz vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de ggz.