Nieuws

Componence Asset List

15 februari 2024

200x200+Roos+van+Westrhenen+.jpg

Waarom ervaren sommige cliënten zoveel bijwerkingen als ze antidepressiva of antipsychotica voorgeschreven krijgen? En welke medicatie is dan wel geschikt voor hen? Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog bij Parnassia Groep, heeft het antwoord op deze vragen. Ze doet gericht onderzoek naar het genetisch profiel van cliënten die naar haar worden doorverwezen en kan op basis van de uitkomst adviseren over de (dosering) medicatie die wel aanslaat. Ook clienten die niet bij Parnassia Groep in behandeling zijn, kunnen doorverwezen worden naar de poli. De wachttijden zijn momenteel kort.

Psychiater Marianne Bergh van het Leo Kannerhuis verwijst regelmatig cliënten naar haar collega Roos. "Ik behandel cliënten met een autismespectrumstoornis en zij ervaren vaak bijwerkingen van de medicatie die ik hen voorschrijf – zelfs als het gaat om een lage dosering. Het gaat dan vaak om bijwerkingen die ook in de bijsluiter staan: vermoeidheid, slaperigheid, een droge mond, aankomen in gewicht of trillen. Waarom cliënten met autisme vaker last lijken te hebben van bijwerkingen dan cliënten met andere problematiek is overigens niet helemaal duidelijk. Een mogelijkheid is dat deze mensen meer dan gemiddeld detailgericht zijn, zodat bijwerkingen hen ook meer opvallen."

Marianne verwijst zeker maandelijks een cliënt door naar de poli Farmacogenetica. "Mijn ervaring is dat cliënten heel blij zijn dat deze mogelijkheid er is. De wachttijd is over het algemeen vrij kort en Roos heeft aan een paar afspraken al genoeg om een gedegen advies te kunnen geven. Tijdens de eerste afspraak neemt ze bloed af waarna ze heel gericht onderzoek doet naar (eventuele) afwijkingen in de variatie van het genetisch profiel. In een vervolgafspraak geeft ze aan wat ze gevonden heeft en geeft ze advies over (de dosering van) medicatie."

Grote meerwaarde

"Roos is de enige psychiater die zo'n poli heeft.  Het komt wel vaker voor dat psychiaters bloed of speeksel afnemen en naar het lab opsturen, maar de uitslag is lastig te interpreteren. Je kan dan wel een apotheker raadplegen, maar die is weer geen psychiater – Roos wel. En zij kan zelf ook alle vragen van cliënten beantwoorden. Haar poli heeft dus echt een grote meerwaarde. Doe er als behandelaar je voordeel mee; DNA kan veel duidelijkheid geven."

Medicatieadvies op maat

Roos van Westrhenen is initiatiefneemster van de poli Farmacogenetica. Mensen die last hebben van bijwerkingen of ineffectiviteit van antipsychotica en/of antidepressiva kunnen bij de poli terecht voor een medicatie-advies op maat op basis van DNA. Door gebruik te maken van farmacogenetische informatie wordt bekeken of iemand de best passende medicatie kan krijgen in de juiste dosering. Cliënten kunnen al snel terecht op de poli, dus verwijs je client vandaag nog door!

Wil je meer weten over medicatie-advies op maat en over de poli? Of wil je een client doorverwijzen?

Kijk dan op de site.