Nieuws

Componence Asset List

22 februari 2023

Stil+200x200.jpg
Afgelopen periode werden we een paar keer opgeschrikt door geweldsincidenten in de ggz en jeugdhulp waarbij enkele medewerkers ernstig gewond zijn geraakt of om het leven kwamen.

In ons geheugen staat 12 juli 2021 gegrift, de dag dat twee collega’s werkzaam op de Leggelostraat in Den Haag slachtoffer werden van een zeer heftig geweldscalamiteit. 

Op deze Europese Dag van het Slachtoffer gaan onze gedachten opnieuw uit naar hen, hun familie, vrienden én collega’s. En naar iedereen die geraakt is door geweld op het werk. Geweld tegen hulpverleners kunnen wij nooit accepteren. 

Deze incidenten mogen geen weerslag hebben op de 1,3 miljoen mensen die jaarlijks een beroep doen op de ggz en daar met de best mogelijke zorg omringd worden. Dit moet veilig zijn voor onze medewerkers, patiënten en samenleving. Daarom staan wij op tegen geweld in welke vorm dan ook richting onze hulpverleners.