Nieuws

Componence Asset List

28 januari 2020

200x200+P+opleiders+Noord-Holland+.jpg
De externe visitatiecommissie was zeer enthousiast over hoe de vervolgopleidingen voor psychologen in de regio Noord-Holland inhoudelijk zijn samengesteld. We kregen daarvoor zelfs complimenten.

De beide opleiders Ingrid Wigard en Sandy Hudepohl geven als 'n verklaring voor de goede beoordeling: "Wij proberen binnen de opleidingen een zo divers mogelijk pakket aan praktijkervaring aan te bieden door opleidingsroutes door de verschillende zorgbedrijven van Parnassia Groep te organiseren. Hierdoor komen degenen die de opleiding volgen op verschillende plekken, in verschillende zorgbedrijven met telkens andere problemen en een andere leeftijd. Dat geeft een breder perspectief en is heel leerzaam. Wat daarnaast ook meespeelt  is dat het wetenschappelijk onderzoek in Noord-Holland verder is geprofessionaliseerd. Onderzoek is een belangrijk onderdeel is van de opleidingen."

Dit jaar willen de beide opleiders in Noord-Holland in ieder geval meer inhoudelijke bijeenkomsten organiseren zodat niet alleen kennis en ervaringen worden gedeeld, maar ook dat ze elkaar later makkelijk kunnen vinden voor bv ruggenspraak en consultatie.