Nieuws

Componence Asset List

29 maart 2019

Regulier-Filmposter+Dont+be+a+Dick+about+it+IDFA.jpg
In samenwerking met het Centrum Autisme van Parnassia toont filmtheater De Fabriek in Zaandam de film Don’t Be a Dick About It in het kader van de NVA Autismeweek.

De film Don’t Be a Dick About It gaat over de 20-jarige Peter. Peter heeft autisme. Hij is geobsedeerd door Survivor, een soort Expeditie Robinson. In zijn fantasie speelt hij het vaak na en zijn familie laat hem in dat wereldje. Ze hebben hartverwarmend respect voor zijn hobby en fascinatie. Naast autisme gaat deze film over familie, liefde, warmte, vriendschap en acceptatie van ieder zijn eigen aardigheden. Don’t Be a Dick About It won in 2018 de IDFA-publieksprijs. En dat is meer dan terecht.

Praktische informatie

Donderdag 4 april 2019 ben je vanaf 19.00 uur van harte welkom in filmtheater De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, te Zaandam. De film start om 20.15 uur. Voorafgaand en na de film is er de mogelijkheid om met medewerkers van het Centrum Autisme in gesprek te gaan.

Bekijk de trailer

Wat is ASS?

Bij een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is er sprake van een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Dit heeft tot gevolg dat mensen met autisme vasthouden aan bepaalde patronen, moeite hebben met het verwerken van informatie en sociale en communicatieve beperkingen ervaren.

Centrum Autisme van Parnassia

Het Centrum Autisme van Parnassia houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving. Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is.