Nieuws

Componence Asset List

15 april 2024

200x200+ipad.png
Vanaf 2025 wordt een verkennend gesprek voor mensen met psychische klachten vergoed uit het basispakket. 

Vroeg stadium 

Het Mentaal Gezondheidscentrum in Rotterdam en Purmerend en enkele Brabantse gemeenten hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de verkennende gesprekken. Bij Parnassia Groep in Rotterdam-Zuid daalde het aantal cliënten op de wachtlijst met 10 tot 20 procent na de start van verkennende gesprekken. Mensen die zich melden bij de huisarts met psychische klachten worden verwezen naar de ggz. Tijdens het verkennende gesprek kan blijken dat iemand problemen heeft die niet opgelost kunnen worden in de ggz, zoals gebrek aan goede huisvesting, schulden, een scheiding of eenzaamheid. Andere hulpverleners in het sociale domein kunnen dan beter helpen het leven weer op de rails te krijgen.  

Intakes nieuwe stijl 

Iris Verberne heeft als ggz-verpleegkundige bij het Mentaal Gezondheidscentrum in Rotterdam al veel verkennende gesprekken gevoerd. Het verkennende gesprek heeft een andere insteek dan het reguliere intakegesprek. Er is aandacht voor eigen kwaliteiten en ondersteuning vanuit het eigen netwerk.  Voor een behandeling na het verkennende gesprek kunnen mensen vaak al binnen een paar weken terecht. Bij verwijzing naar maatschappelijke ondersteuning van de gemeente kan men in principe al dezelfde week geholpen worden. Iris: ‘Het is dus makkelijker om mensen sneller te helpen en dat maakt het werk voor mij uiteraard ook een stuk leuker en motiverender.’ 

Zo kunnen we voorkomen dat iemand onterecht op een wachtlijst voor een behandeling in de ggz staat en wordt verergering van problemen mogelijk ook voorkomen. Voor de mensen met ernstige psychische problemen blijft ggz-behandeling noodzakelijk. Zij komen dan in principe sneller aan de beurt. 

Geen eigen risico 

Men hoeft geen eigen risico te betalen bij een verkennend gesprek. Hiervoor is wel een aanpassing van de Zorgverzekeringswet nodig. Naar verwachting zal dit vanaf 2026 zijn geregeld. Met de zorgverzekeraars wil het ministerie van VWS afspraken maken dat zij de kosten van het eigen risico in 2025 voor hun rekening nemen. Ook voor dit jaar is de financiering nog niet rond. Vanwege de positieve resultaten met het verkennende gesprek, verwachten we dat hiervoor snel een oplossing komt. 

Meer informatie

Meerdere media hebben bericht over de financiering van de verkennende gesprekken, zie
Gratis voorgesprek over psychische problemen moet wachtlijsten verkorten (nos.nl)
Financiering geregeld voor verkennend gesprek, vanaf 2025 in basispakket - Skipr
‘Verkennend gesprek’ over hulp kan wachtlijsten bekorten; psychiatrische hulp is niet altijd nodig | de Volkskrant
Lees ook het interview met Iris: ‘Werken binnen een Mentaal Gezondheidscentrum vergroot ook mijn eigen toolbox’