Nieuws

Componence Asset List

29 januari 2024

200+Moeder+met+roodharige+dochter+1080.jpg
In ons land wonen maar liefst 100.000 kinderen in onveilige of onleefbare thuissituaties. Ze krijgen niet de liefde en aandacht die ze nodig hebben. Daardoor leren ze niet goed om te gaan met moeilijkheden, kunnen ze zich eenzaam voelen en een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Uiteindelijk kan dit leiden tot trauma's die hun hele verdere leven kunnen beïnvloeden.

Beschermen van jezelf

Tineke is één van deze kinderen. Ze groeide op als jongste in een gezin met drie kinderen. Ze kon niet bij haar ouders terecht en voelde zich niet gezien en gehoord. Hierdoor trok ze zich terug en ontwikkelde manieren om met haar eenzaamheid om te gaan. Pas op latere leeftijd realiseerde Tineke zich dat het niet goed met haar ging. Psychische en emotionele beschermingsstrategieën die haar als kind hadden geholpen, werkten niet meer. Ze viel uit en zat met angstklachten thuis. Ze vroeg zichzelf af ‘Wie ben ik nou eigenlijk?’ Een paar jaar geleden begon ze met therapie en sindsdien voelt Tineke zich eindelijk weer gezien en gehoord.

Ouder-kind gesprekken

Tijdens de behandeling van volwassen cliënten die ook ouder zijn, is er ook aandacht voor kinderen en ouderschap. Tijdens deze gesprekken proberen we problemen bij kinderen vroeg op te merken en indien nodig hulp te bieden. Daarnaast staan we ouders bij in opvoedingsvragen. Op deze manier proberen we het hele gezin te ondersteunen.

We weten uit onderzoek namelijk dat kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) een verhoogd risico lopen om zelf ook psychische- of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Gezien de omvang van deze doelgroep (65% krijgt later zelf psychische klachten) en de ernstige gevolgen, is voorkomen belangrijk. Daarom kan, indien nodig, eerder hulp worden ingezet in het gezin.

KOPP/KOV groepen

Indigo, Youz (waaronder Youz Verslavingszorg van Antes) en Brijder bieden trainingen aan voor ouders en kinderen waar in verschillende leeftijdsgroepen om problemen te bespreken en te behandelen. Ze krijgen uitleg over emoties en gevoelens, waardoor ze deze beter kunnen herkennen en ermee kunnen omgaan. Het doel is om problemen later te voorkomen en indien nodig eerder hulp in te zetten binnen het hele gezin.