Nieuws

Componence Asset List

13 augustus 2020

200x200+Roos+van+Westrhenen+.jpg

Gebruik je medicatie die onvoldoende werkt of heb je last van méér bijwerkingen dan gebruikelijk? Meld je dan aan bij de poli Farmacogenetica van PsyQ. Hier krijg je medicatie-advies op basis van je DNA en wordt gezocht naar passende medicatie in de juiste dosering. Initiatiefneemster is psychiater en klinisch farmacoloog Roos van Westrhenen.

Alle patiënten met problemen bij medicijngebruik, zoals bijwerkingen of ineffectiviteit zijn welkom. Het is wel van belang om van te voren even contact op te nemen met de poli, want voor sommige medicatie zijn nog geen (dosering)adviezen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld voor ADHD-medicatie of benzodiazepines.

Poli Farmacogenetica

Op de poli Farmacogenetica worden geen behandelingen uitgevoerd, maar wordt alleen medicatie-advies gegeven. Het is nodig dat je twee keer een afspraak krijgt op de poli in Amsterdam, binnen een periode van 6-8 weken. Tijdens het eerste gesprek wordt voorlichting gegeven, alle benodigde informatie gecheckt en psychiatrisch onderzoek verricht. Daarnaast worden vragenlijsten ingevuld en wordt er een DNA test gepland. Het tweede consult wordt de DNA-uitslag besproken en het medicatie-advies op maat doorgenomen. Alle gesprekken vinden op dit moment op afstand plaats via (video)bellen. 

Verwijsbrief

Voor een bezoek aan de poli is een verwijzing nodig van je huisarts of psychiater. Wanneer er sprake is van meer of ernstigere bijwerkingen of de medicatie werkt onvoldoende, is er sprake van een medische indicatie.

Meer informatie is hier te vinden.