Nieuws

Componence Asset List

20 augustus 2015

Hulp+bij+traumatische+ervaringen+en+traumaverwerking.png

Parnassia Groep is inmiddels in gesprek met de cliëntenraad en de zorgverzekeraars. De cliëntenraad maakt zich zorgen over de gevolgen voor patiënten en met de verzekeraars wordt gekeken wat de (toekomstige) mogelijkheden zijn.

Door een verdere afbouw van opnameplekken kunnen thuiswonende ggz-patiënten niet altijd terecht voor een bed-op-recept, een voorziening die juist bedoeld is om langerdurige opname te voorkomen. Deze bedden zijn noodzakelijk om mensen die thuis wonen toch goede zorg te kunnen geven. Meer is hierover te lezen in een artikel in het AD.